Inwijding

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Alle vrijmetselaren en niet alleen die dit lezen, zijn ooit ingewijd. Ik kom hier later op terug, maar eerst nog even over mijn column van vorige maand: “De geblokte vloer”. Niet iedereen zal het gemerkt hebben, maar er zat een kapitale spelfout in, er waren zelfs broeders die mij ervan verdachten dat ik deze fout expres  gemaakt had om hun …

De geblokte vloer

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Iedere vrijmetselaar kent de geblokte vloer en deze zwart/wit geblokte vloer wordt vaak aangeduid als zijnde tegenstellingen, als daar zijn: zwart vs wit (ligt erg voor de hand); daaraan verwant: licht vs donker en verder; verlies vs winst; lof vs schuld; succes vs falen; leed vs vreugde; man vs vrouw; chaos vs orde; leven vs dood  en ga zo maar …

Voorproefje

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Vrijdag 8 februari a.s., hoop ik, bij leven en welzijn, ijs en weder dienende, mijn bouwstuk “LIEFDE” bij Loge De Friesche Trouw op te leveren. De aanleiding, inspiratie daartoe komt door mijn inwijding tot soeverein Prins van het ROZENKRUIS, de graad van liefde. Nu is en wordt er over “liefde” veel geschreven en gezongen. Ook BNN/VARA zond in de afgelopen maanden …

Fibonacci

Broeder Adrianus vrijmetselarij

De Leeuwarder Courant van 5 juli jl. kopte op pagina 29: “Fietskunstwerk volgens de theorie van Fibonacci”. Het gaat over een kunstwerk van fietsonderdelen aan het begin (gezien vanaf binnenkomst vanaf de Centrale As) van Leeuwarden. Het begeleidende foto-onderschrift luidt o.a: “…de sturen geflext en zwart  gespoten, waarna ze aan staaldraden zijn geregen volgens de theorie van Fibonacci, een getallenreeks …

De Taal van Adam en Eva

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Misschien heeft u het zich nog nooit afgevraagd, maar ik wel: hoe communiceerden Adam en Eva in het Paradijs? Kenden ze een klank- of gebarentaal? In ieder geval een klanktaal want in Genesis 2 staat geschreven dat God tot de mens sprak: “Je mag eten van alle bomen in de tuin” enz. Adam kon God dus verstaan en begrijpen, hij …

Aalmoezenier

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Eén van de belangrijkste broeders die wij hebben is –inderdaad- de aalmoezenier, de inzamelaar en verdeler van onze liefdesgaven (wij noemen dat metalen, dat stamt nog uit de tijd dat er nog geen papiergeld bestond. En bij het ledigen van de omhaaltronk wordt nog steeds meer metaal dan papier aangetroffen.). In het leger, waar ik in vroeger jaren voor mijn …

Een nieuwe lente, een nieuw…

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Vult u zelf maar in, het is zo algemeen bekend dat ik mij zou schamen het voor u op te schrijven, dit is het begin van het klassieke gedicht Mei van Herman Gorter. Het is tevens de meest misbruikte, zeg maar verkrachte zin in onze literatuur. Vrijwel elk commercieel bedrijf of instantie van of in ons land heeft op dat …

P & R

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Rijdend over de A28 (de Veluwe) in de buurt van Strand Nulde zie je langs de kant van de weg wit/blauwe borden staan met de letters P en R, in dit geval betekenend: Parkeren en Recreëren. Achter het station in Leeuwarden kom je dezelfde letters tegen, nu betekenend Parkeren en Reizen. Bij de Put vind je deze letters niet, maar …

Ken U zelven

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Staat er boven de poort van onze tempel c.q. werkplaats en ook ons lijfblad had deze naam, dat nu ‘De Vrijmetselaar’ heet. Kennelijk een belangrijke spreuk! Maar kunnen wij onszelf kennen? Want wie zijn wij metselaren die voortdurend werken aan onze verbetering, we zijn dus veranderende wezens. Maar terug naar de eerste vraag: Kunnen wij onszelf kennen? want wij zijn …

Muren slechten

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Er worden in de wereld om ons heen steeds meer muren opgetrokken, recentelijk nog in de buurt van Calais, ook de muren op westelijke Jordaanoever zullen ons nog heugen. Misschien denkt u aan The Wall van Pink Flkoyd. Ik denk natuurlijk aan de muur die mijn illustere naamgenoot het Verenigd Koninkrijk deed splijten: The Hadrians Wall en wat vaker aan …