Fibonacci

Broeder Adrianus vrijmetselarij

De Leeuwarder Courant van 5 juli jl. kopte op pagina 29: “Fietskunstwerk volgens de theorie van Fibonacci”. Het gaat over een kunstwerk van fietsonderdelen aan het begin (gezien vanaf binnenkomst vanaf de Centrale As) van Leeuwarden. Het begeleidende foto-onderschrift luidt o.a: “…de sturen geflext en zwart  gespoten, waarna ze aan staaldraden zijn geregen volgens de theorie van Fibonacci, een getallenreeks …

De Taal van Adam en Eva

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Misschien heeft u het zich nog nooit afgevraagd, maar ik wel: hoe communiceerden Adam en Eva in het Paradijs? Kenden ze een klank- of gebarentaal? In ieder geval een klanktaal want in Genesis 2 staat geschreven dat God tot de mens sprak: “Je mag eten van alle bomen in de tuin” enz. Adam kon God dus verstaan en begrijpen, hij …

Aalmoezenier

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Eén van de belangrijkste broeders die wij hebben is –inderdaad- de aalmoezenier, de inzamelaar en verdeler van onze liefdesgaven (wij noemen dat metalen, dat stamt nog uit de tijd dat er nog geen papiergeld bestond. En bij het ledigen van de omhaaltronk wordt nog steeds meer metaal dan papier aangetroffen.). In het leger, waar ik in vroeger jaren voor mijn …

Een nieuwe lente, een nieuw…

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Vult u zelf maar in, het is zo algemeen bekend dat ik mij zou schamen het voor u op te schrijven, dit is het begin van het klassieke gedicht Mei van Herman Gorter. Het is tevens de meest misbruikte, zeg maar verkrachte zin in onze literatuur. Vrijwel elk commercieel bedrijf of instantie van of in ons land heeft op dat …

P & R

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Rijdend over de A28 (de Veluwe) in de buurt van Strand Nulde zie je langs de kant van de weg wit/blauwe borden staan met de letters P en R, in dit geval betekenend: Parkeren en Recreëren. Achter het station in Leeuwarden kom je dezelfde letters tegen, nu betekenend Parkeren en Reizen. Bij de Put vind je deze letters niet, maar …

Ken U zelven

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Staat er boven de poort van onze tempel c.q. werkplaats en ook ons lijfblad had deze naam, dat nu ‘De Vrijmetselaar’ heet. Kennelijk een belangrijke spreuk! Maar kunnen wij onszelf kennen? Want wie zijn wij metselaren die voortdurend werken aan onze verbetering, we zijn dus veranderende wezens. Maar terug naar de eerste vraag: Kunnen wij onszelf kennen? want wij zijn …

Muren slechten

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Er worden in de wereld om ons heen steeds meer muren opgetrokken, recentelijk nog in de buurt van Calais, ook de muren op westelijke Jordaanoever zullen ons nog heugen. Misschien denkt u aan The Wall van Pink Flkoyd. Ik denk natuurlijk aan de muur die mijn illustere naamgenoot het Verenigd Koninkrijk deed splijten: The Hadrians Wall en wat vaker aan …

Vakantie of reces?

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Hebben we vakantie of zijn we op reces? Geen prangende vraag voor vrije mannen. Of toch wel? Vakantie klinkt zo gewoon, reces is wat deftiger: de Tweede Kamer en de Regering gaan op reces, Ze gaan tijdelijk uiteen, logeleden ook, maar zoals ik al zei: de naam maakt voor vrije mannen niets uit. Toch komen we tijdens dat tijdelijke uiteengaan …

Dekken

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Dit woord kennen we allemaal. Als kind moest ik al de tafel dekken, niet eens het vervelendste werk. Je maakte iets mooi en je ging lekker (meestal) eten. Later las ik in de Friese kanten advertenties als: Staat ter dekking: Sjoerd van de Bergen tot de Vlasweide. Ook mijn kinderen heb ik niet ongedekt ontvangen. Maar naar de maçonnerie: Hier heeft …

Herfstmaand

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Vanouds staat september te boek als herfstmaand. De maand waarin de bomen hun bladeren verliezen, dat is niet allemaal treurnis, want de verloren bladeren maken plaats en ruimte voor de nieuwe generatie bladeren die nu de ruimte krijgen om uit te botten. Herfst is eigenlijk een nieuw begin: het schooljaar begint en allerlei clubs en verenigingen starten het nieuwe seizoen. …