Langs lijnen van geleidelijkheid

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Ja, ja dat is de titel van een naturalistische roman, die 120 jaar geleden verscheen, van Louis Coupetus (1863- 1923) Nee, nee, ik ga geen bespreking van dit boek of andere parafernalia omtrent schrijver en geschrevene opdissen. Ik heb dit boek bijna 60 jaar geleden gelezen en weet er dus niet zo veel meer van, maar de titel gebruik ik als kapstok om het hierna volgende aan op te hangen: Geleidelijkheid kan je ook lezen als evolutie, het langzaam overgaan van het een in het ander, dus het tegengestelde van revolutie.

Het beste in het leven (in geestelijk opzicht)  komt geleidelijk, met het klimmen der jaren:  Aanvaarding is daar een onderdeel van, een leerproces. Kennis en inzicht komen met de jaren.

Vergelijk de geblokte vloer. Ogenschijnlijk gaat het ene vlak abrupt over in het andere (zwart in wit), maar we kunnen niet voorbijgaan aan wat er tussen zit: grijs, wel meer dan 50 tinten. Tussen wit en zwart (goed en kwaad enz.) liggen hele degradaties van nuances. We worden niet van vandaag op morgen grijs, zelfs ziekte komt als een sluipmoordenaar, voetje voor voetje. U kent de uitdrukking: Liefde komt te voet, naar gaat te paard.

U zult tegen kunnen werpen: de Franse Revolutie heeft toch bijgedragen aan de ontwikkeling van de Vrijmetselarij. Dat is waar, maar de vrijmetselarij is nog steeds in ontwikkeling. Als ons werk klaar was konden we het boek sluiten. Maar we bouwen nog steeds aan een betere wereld en dat gaat langzaam, zeker als Corona  de snelheid van de lijn bepaalt. Het blijft voor ons afwachten wat virus en vaccinatie zullen doen met de rest van ons bestaan. Het was in ieder geval geen Corona voor onze Koning.

Corona brengt mij bij een inmiddels opgeheven vrijmetselaarskring Corona Borealis (Delfzijl). Inmiddels is het tweede woord besmet

Dit is geen parate kennis van mij, naar “wijsheid” uit het pas verschenen Geschiedenis van de Vrijmetselarij in Noord-Nederland, hoewel de toevoeging van het lidwoord “een”(uitspraak: “un”), minder pretentieus zou zijn geweest. Ik ga  dit boek niet bespreken, u kunt het beter langzaam zelf lezen, het is zeer de moeite waard en mooi geïllustreerd en door de uitgever goed verzorgd, al heeft de eindcorrector wel hier en daar een steekje laten vallen .Niets dan lof, zeker aanschaffen!

Wat ik jammer vind is dat een register ontbreekt, dat maakt het als naslagwerk minder gebruiksvriendelijk, naar het leest vlot en heeft zelfs een leeslint en alle loges komen aan bod. Het wachten is nu op het boek van Pieter.

-Ik had beloofd nog enige boeken die ik de afgelopen maanden heb gelezen nader tor te lichten. Ik kom daar niet meer aan toe! De titels staan in mijn vorige column, zoek ze op  en lees deze boeken, het is de leesmoeite waard. Inmiddels ben ik begonnen aan het boek van David I. Kertzer: : In Gods naam, een studie over de katholieke kerk en de Jodenvervolging. Geen aanklacht maar een feitenrelaas, hoe erg die  feiten ook zijn. Vrijmetselaars en Joden worden over één kam geschoren, ze zijn beide uit op wereldheerschappij en het slachten van medemensen, inzake Christenen om hun bloed te verwerken in het Paasbrood, de matzes.

Misverstanden over wie dan ook zullen er altijd blijven, ze ebben naar geleidelijk weg. Er is nog veel te doen. De Redenaar riep ons in de laatste preekzoom (Winter St. Jan) al op tot de daad. Treed dan aan!

U mist de goede wensen en voornemens voor het nieuwe jaar? Dat is voor ieders eigen verantwoordelijkheid en aan obligate taal heeft u vast geen behoefte, nou vooruit dan: Op een uitgelezen jaar!

Broeder Adrianus