Bijeenkomsten


De Friesche Trouw komt wekelijks bijeen op de vrijdagavond.
Een bijeenkomst begint om 20.00 uur en kan duren tot ± 23:00 uur.

Geschiedenis van de vrijmetselarij

Bij toetreding aan een loge wordt uitgelegd dat ieder lid in principe aan alle logeavonden deelneemt, maar een verplichting is dit zeker niet. Het officiële gedeelte  begint doorgaans om 20.00 uur, maar daarvoor is er al ruim de tijd om informeel met elkaar van gedachten te wisselen of de laatste wetenswaardigheden te delen.
Placeholder

Twee soorten bijeenkomsten

Het streven is het officiële gedeelte rond 22.00 uur af te sluiten, waarna nog geruime tijd wordt nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Loges kennen in principe twee soorten bijeenkomsten; de rituele bijeenkomst en de comparitie. Het grote verschil tussen deze twee wordt hieronder uitgelegd.

Comparitie
De reguliere bijeenkomsten worden comparities genoemd – van ‘samen verschijnen’. Op deze avonden vormt een zogenaamd ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een dergelijke presentatie of lezing kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën daarover. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor wordt verdiept.

Om de gedachtewisseling bij de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering van een bouwstuk meestal korter dan een half uur. De opzet van de logeavond is zo dat er geen situatie van een spreker en  luisteraars ontstaat, maar dat er gezamenlijk op ordentelijke wijze van gedachten kan worden gewisseld over het aangesneden onderwerp.


Regelmatig komen zeer ernstige onderwerpen aan de orde op een logeavond. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Een andere zekerheid is dat het in de loge besprokene binnen de deuren van de loge blijft. Het wordt niet doorverteld in de ‘buitenwereld’. Dit besloten karakter is er mede de oorzaak van dat de vrijmetselarij geregeld wordt verweten een ‘geheime organisatie’ te zijn. Dit is dus niet het geval. De privacy van de leden staat gewoon hoog in het vaandel, hetgeen een open gedachtewisseling sterk bevordert.

Ritueel
Naast de normale bijeenkomsten vindt gewoonlijk maandelijks een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. Bij De Friesche Trouw bestaat die uniforme kledij uit een rokkostuum met zwart vest. Het ritueel hoort bij hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, het afscheid van een overleden broeder, etcetera. Aan de sfeervolle uitvoering van het ritueel wordt veel zorg besteed en het is iets wat de vrijmetselarij wezenlijk onderscheidt van andere clubs of verenigingen. Het is ook bij deze gelegenheden dat de vrijmetselaren zich tooien met het kenmerkende schootsvel en de witte handschoenen. Is bij de rituele bijeenkomsten het ‘uniform’ min of meer verplicht, bij de reguliere bijeenkomsten volstaat ‘passende kledij’, waarbij het een ieder vrij staat daar zijn eigen invulling aan te geven.


Rechts: Voorbeeld van een rokkostuum zoals gedragen tijdens rituelen van de Friesche Trouw. (Foto: SuitSupply Groningen).

“There are no strangers in Freemasonry, only friends you’ve yet to meet”

Op u komt het aan

Bent u een vrij man van goede naam? Geïnteresseerd in persoonlijke groei, alle kanten van uzelf leren kennen en benieuwd wat de vrijmetselarij u kan bieden? Maak een afspraak en uw vragen worden openhartig beantwoord.

Afspraak maken