ANBI STATUSLoge De Friesche Trouw heeft een officiële ANBI RSIN 8 status

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
Placeholder

ANBI-verklaring

De volledige vermelding van de toekenning is te vinden op www.vrijmetselarij.nl

Bestuur van de loge
Voorzitter – J. Wielinga
Penningmeester – E. Steendam
Secretaris – R. Niemeijer

Adres van de loge:
De Put 15, 8911 GE, Leeuwarden
KvK nummer: 40000768
RSIN Registratie: 002543096

De Balans en Resultatenrekening over 2012, 2013 en 2014 kunt u hier nalezen (pdf). Informatie in de vorm van een verkorte balans over 20152016, 2017, 2018 en 2019 kunt u hier bekijken. Informatie over het doel van de vereniging en Beleidsplan kunt u hier nalezen.