ANBI Status

LOGE DE FRIESCHE TROUW HEEFT EEN OFFICIËLE ANBI RSIN 8 STATUS

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

ANBI-verklaring

De volledige vermelding van de toekenning is te vinden op www.vrijmetselarij.nl 

Bestuur van de loge
Voorzitter – A. Nicolai
Penningmeester – A. Atema
Secretaris – S. Jonkhof

ADRES VAN DE LOGE:
DE PUT 15, 8911 GE, LEEUWARDEN
KVK NUMMER: 40000768
RSIN REGISTRATIE: 002543096

Informatie in de vorm van een verkorte balans over 2022 kunt u hier bekijken, de verkorte balans van 2023 is hier te lezen. Informatie over het doel van de vereniging en Beleidsplan kunt u hier nalezen.