De Regenboog als symbool

Broeder Adrianus vrijmetselarij

We zien hem niet iedere dag, maar de laatste tijd toch veelvuldig, niet zozeer aan het firmament, maar meer wapperend aan een vlaggenmast. En er is veel over te doen. Als kind dachten we nog dat aan het begin en uiteinde van de regenboog een pot met goud was te vinden. Dat sprookje werd ontkracht door mijn christelijke opvoeding: de regenboog was het verbond tussen Noach en zijn nageslacht (wij dus) en God dat er nimmer meer een aarde verwoestende zondvloed zou plaatshebben. –een enkele tzunami niet meegerekend-  Vandaag de dag is de regenboog meer het herkenningsteken van de LHBTIQA+-gemeenschap, hoewel ze niet zoveel gemeen hebben, alleen dat ze de overgrote minderheid vertegenwoordigen en dat plusje duidt de oneindigheid aan.

Waar LHBenz. voor staat, hoef ik u niet uit te leggen: 8 symbolen, die in de kleuren van de vlag (6, 7 of 8 banen), al naar gelang de tijd waarin de vlag gebruikt wordt of werd,Het kleurspectrum waar de echte regenboog uit bestaat omvat echter maar zeven kleuren: Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo en Violet. Die kleuren staan ergens voor, zijn dus symbolen  o.a. voor : seks, leven, natuur en karakter. Vier eigenschappen die de gemoederen van velen bezig houden, terwijl de eigenlijke betekenis van de regenboog (verbond) iedereen zou moeten aanspreken. Wat is er fout gegaan?

Terug naar de Bijbel. Ik zoek in mijn Trommius-concordantie  des Bijbels naar regenboog en vindt twee plaatsen in het boek Openbaringen (dat had ik niet verwacht). Dan maar zoeken in de Concordantie  in de nieuwe vertaling van het NBG naar het lemma regenboog: niet aanwezig bij het OT, wel bij het NT  2x in  Openbaringen 4 en 10. Wat raar.

Nu kan ik zonder concordantie ook nog wel wegwijs in de Bijbel, dus zoek ik bij Genesis, het verhaal van Noach. In hoofdstuk 6 begint het met de spijt van God dat hij de mens geschapen heeft –dat kan ik mij heel goed voorstellen, denk aan de tegenstanders van de regenboogvlag-. In hoofdstuk 9 sluit God uiteindelijk het verbond met Noach met als resultaat de regenboog.

De regenboog is dus een symbool (het staat ergens voor). Kennen wij als vrijmetselaren dit symbool ook? Volmondig JA. Er is zelfs een aparte obediëntie met de regenboog als symbool: de Royal Ark Mariners. Deze groepering die zich bezighoud met het verhaal rondom de ark van Noach komt drie zaterdagen per jaar bijeen in het Leeuwarder Logegebouw. Samen met de Lodge of Matk Master Masons : de Keursteen. Deze laatste werkt onder de graad van Merkmeester. U kunt dus op dezelfde dag in hetzelfde gebouw twee obediënties dienen. De Merkmeesters zijn echte steenhouwers die de juiste stenen voor de bouw van de tempel aandragen, hoe merkwaardig ook van vorm.

Help me onthouden: nog eens na te kijken wat de Statenvertaling van de Bijbel wel of niet heeft over de regenboog bij Noachs verhaal. Ik heb momrnteel geen Statenbijbel bij de hand. Maar toch… in de oorspronkelijke vertaling staat alleen het woordje boog. Regenboog is eigenlijk mooier want als het begint te regenen weten \Christenen zeker er komt eenn einde aan, geen zondvloed meer: de boog van het verbond, maar –vaak naar buiten kijkend-  weet ik niet of God zich nog steeds gebonden weet aan dit verbond. Wat de huidige regenboog betreft: laat verscheidenheid niet leiden tot verdeeldheid. Opdat wij allen één zijn.

-Dit keer niets over boeken? Toch wel. Hoewel ik weinig tijd had (familie-omstandigheden) heb ik toch de ruim 500 pagina’s van  Bruggenbouwers uitgelezen, Err zijn nog vier delen van deze cyclus (titels volgen volgende maand) en ik heb bijna uit met nog ruim 50 te gaan  van de  650 pagina’s: van Ilfonso Falcones: De Kathedraal van de zee.  Het speelt in begin 13e eeuw in Barcelona, is historisch en toont de wreedheid van de toenmalige kerk (Inquisitie) tegenover de Joden, tevens  over de oorlogen, de armoede  en de pest. Kortom een  magistraalwerk dat ik u aanbeveel

Broeder Aseianus