(Weder)opstanding

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Alvorens op deze titel in te gaan, eerst iets over boeken: Het door mij in mijn vorige column genoemde boek van Karel en Caroline van Huffelen, dat mijn schenker in één adem had uitgelezen, heb ik nu, duizenden ademtochten verder,  ook uit. Titel: Op weg naar Meesterschap, met de meesters van het Titicacameer.

Zoals u al vermoedde niet mijn lectuur. Toch heb ik geleerd wat respect betekent:letterlijk: weer-zien, terug-zien. Je ziet jezelf dus terug in de ander, in de ander ontmoet je jezelf… Respect is dus dat je jezelf in de ander gereflecteerd ziet. Op pagina 141 wordt verteld dat de immense muren van de tempel met gedachtekracht, geluid en licht tot stand gekomen zouden  zijn. Prachtig idee, kon ik maar met gedachtekracht al mijn duizenden dozen met boeken verplaatsen, maar je zult het eerst moeten geloven voor je ermee kunt werken.

De schrijvers van dit boek krijgen voortdurend boodschappen door, maar van wie en in welke vorm of taal  (ze zitten op de grens van Peru en Bolivia) , daarover geen woord.

Het boek eindigt met dertien praktische lessen in Meesterschap. Let wel: je moet de lessen starten op de dag van de nieuwe maan en dan dertien dagen lang tot de eerste vollemaan. Dus 13 x 13 dagen Les 1: Breng je huis op orde.. Een zinnige les, maar onbegonnen werk in 13 dagen. Les 13 eindigt met discipline. Die heb je volgens mij vanaf les 1 nodig. Ik ben er maar niet aan begonnen.

Het tweede boek dat ik deze tijd uitlas was het boek van Pieter Slotboom. Ik ben er op zijn sterfdag (5 april, de witte tweede Paasdag) aan begonnen.: Oerenergie. 

Bij het lezen wordt al snel duidelijk dat het mij aan basiskennis omtrent de astrologie en astronomie ontbreekt en het hoofdstuk over de gaansrichtingen: Zodiakaal en Mundaan heb ik niet goed tot me door laten dringen, zodat aanduidingen als M-Stier en  Z-Tweelingen enzovoorts me volledig zijn ontgaan. Ik ben dus niet de aangewezen persoon om een oordeel over dit boek te vellen. Ik zeg wel:Bibliotheek: schaf het aan en laat een deskundige een juiste beoordeling maken, schaf zelfs alle boeken geschreven door Pieter Slotboom aan!

Ik kan mij voorstellen dat dit Pieters levenswerk(en) is (zijn). Hoed af voor deze arbeid!

Toch een puntje van praktische  kritiek: op pagina 36 wordt verwezen naar figuur 7 en die vind ik pas op pagina 91. Toch iets geleerd van dit boek? Jazeker!

Bv.: als je met de trein van Leeuwarden naar Groningen reist en je zit heen rechts en terug links, dan zie je tweemaal hetzelfde, maar het is toch anders, het gezichtspunt is tegengesteld, dat heeft iets met Z-Stier (en alle verdere tekens van de dierenriem) en M-Tweelingen (idem) te maken.

Opmerkelijke naam trouwens Dierenriem (denk aan Boogschutter, Tweeling, Maagd en Weegschaal).

-Nog iets over boeken voor deze Coronatijd, tip van Heiko ter Horst, de grootmeester van de Orde der Hoge Graden: lees |Fjodor Dostojewski, hij was geen vrijmetselaar, maar had er een kunnen zijn. Lees met name zijn Dagboek van een schrijver.

Ik heb ter hand genomen (even wat luchtigers) een boek van Jan Siebelink: De herfst zal schitterend zijn –reeds in 1980 verschenen, maar nog  nooit door mij gelezen- , maar het kan mij niet boeien en Martin Bril (zijn laatste boek), daarover later misschien meer en nu over naar de titel: (Weder)opstanding:

-Veel Christenen geloven in een opstanding na de dood, velen ook niet, maar zijn dat dan wel Christenen?  Ze hebben veelal praktische bezwaren, maar bij God is alles mogelijk.

Kijk om u heen en u zie de wederopstanding van de natuur, alles bot uit: onze omgeving komt weer tot leven, ’t is Meie.

Ook na Coronatijd breekt weer een nieuw leven aan, het was niet 21 april en niet helemaal 28 april, maar het zal 3, 6 of 13 mei zijn. Dat moeten we dus nog even vol (kunnen) houden. Richt uw blik op de toekomst en het verleden  (dat geen garantie is voor de toekomst) zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Broeders we zien elkaar weer in opgestane, levende lijve. Houd moed. Het moet. Moed verloren, u weet hoe het gezegde verder gaat, laat het niet gebeuren!

Broeder Adrianus