Sint Jan

Br. Adrianus Sint Jan, vrijmetselarij

Vrijdag 19 december hebben we onze winter-Sint Janviering. We kennen twee Sint Jannen: Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Welke vieren we nu in december? Een ezelsbruggetje: in de winter is het koud en zitten we met een boek bij de CV. In de zomer gaan we graag zwemmen of gewoon te water, desnoods laten we ons onderdompelen in een rivier, waarom niet in de Jordaan? Dus duidelijk: de Doper in de zomer en de Evangelist in de Winter.

Data: 27 december is de officiële vierdag van Jo(h)annes de evangelist of apostel. Jo(h)annes de Doper wordt gevierd op 24 juni. Hier doet zich een merkwaardig verschijnsel voor want op 29 augustus (volgens de Heiligenkalender) gedenken we de onthoofding van Johannes en hij is vast niet na zijn dood onthoofd.

Dit alles speelde zich af ten tijde van Herodes, wiens dochter Salomé weer eens voor de gasten van haar vader de dans met de zeven sluiers had opgevoerd, waarbij de sluiers gratieus en één voor één van haar naakte lichaam gleden. Als beloning mocht ze een wens doen die dan vervuld zou worden (dat laatste moet er wel bij, want iets mogen wensen staat altijd vrij). En zij wenste, door een kwade genius ingefluisterd, want jonge meisjes hebben doorgaans –toen ook al– andere wensen: het hoofd van Johannes de Doper –van wie Herodes toen nog dacht dat het Jezus was– . U kent allemaal deze slotwoorden van een ballade: “er werd gehouden een banket en het hoofd werd op de tafel gezet”.

Maar genoeg over de gruwelen van Herodes en consorten, laten we naar Johannes de Evangelist of Apostel gaan. Het evangelie van Johannes staat in onze ritualen en rituelen vaak centraal. Bij onze inwijding al krijgen we een tekst van Johannes te lezen: 

“In het begin was het woord…”

En bij elke open loge horen we: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven”. Deze tekst wijkt licht af van hetgeen u ter loge hoort, want ik gebruikte hier de NBG- en niet de Statenvertaling.

Door reeds lang lopende en eerder gemaakte afspraken in het westen, kan ik helaas niet bij de viering en het broedermaal aanwezig zijn. Ik wens u allen een goede Sint Jan.

 Ter zijde: Het in mijn colomn “Ketters” genoemde gelijknamige boek van Theun de Vries is nu wel in onze bibliotheek aanwezig. Broeders kunnen het gerust lenen!

Broeder Adrianus