Oorsprong en ontstaan


Loge De Friesche Trouw kent ongeveer 70 leden, variërend in leeftijd van 34 tot 94

Geschiedenis van de vrijmetselarij

De officiële geschiedenis van de vrijmetselarij begint in 1717 wanneer in Londen een viertal bestaande Engelse vrijmetselaarsloges besluit zich te verenigen in één overkoepelende organisatie: de Grand Lodge of London
Placeholder

Oorsprong

Over oorsprong en ontstaan van de vrijmetselarij zijn de geleerden het niet eens. Er zijn meerdere invalshoeken gepubliceerd, maar fantasie en werkelijkheid laten zich daarin doorgaans matig scheiden.

Leer meer
“Masonic labor is purely a labor of love. He who seeks to draw Masonic wages in gold and silver will be disappointed. The wages of a Mason are earned and paid in their dealings with one another; sympathy that begets sympathy, kindness begets kindness, helpfulness begets helpfulness, and these are the wages of a Mason”

— Benjamin Franklin

Nederlandse vrijmetselarij
In Nederland schiet de vrijmetselarij wortel vanaf 1730. In Den Haag wordt in 1734 als eerste Nederlandse werkplaats de Loge L’Union Royale opgericht. De ‘Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ (een koepel van samenwerkende loges in nationaal verband) ontstaat in 1756 en bestaat derhalve meer dan 250 jaar. Het is daarmee één van de oudste verenigingen in Nederland.

Loge De Friesche Trouw is in 1782 opgericht te Leeuwarden als de twintigste vrijmetselaarsloge in Nederland. Twaalf vrijmetselaren die als burger zijn ingewijd bij de ambulante militaire loge L’Esprit du Corps besluiten hun eigen loge te beginnen en deze wordt op 10 mei officieel geïnstalleerd. De logekleuren zijn wit en rood, direct overgenomen van L’Esprit du Corps.

Als embleem is gekozen voor een landman die een edelman de hand schudt, symbool voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. De eerste voorzittend meester is Johannes Casparus Bergsma en hij blijft die functie negen jaar vervullen. Hij is de eerste in een lange rij van voorzittend meesters die leiding hebben mogen geven aan De Friesche Trouw. Sinds 1927 houdt De Friesche Trouw loge in het monumentale pand aan Bij de Put 15. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om van dit pand een Maçonniek Centrum Leeuwarden te maken.

De Friesche Trouw was de eerste loge in Friesland en is qua ledental nog steeds veruit de grootste. Vanuit De Friesche Trouw zijn twee nieuwe loges ontstaan; in 1986 loge Het Azuren Gewelf (nummer 282) en in 2015 loge Viglius (nummer 310) , beide gevestigd te Leeuwarden.


Andere loges

Andere Friese loges zijn te vinden in:

Op u komt het aan

Bent u een vrij man van goede naam? Geïnteresseerd in persoonlijke groei, alle kanten van uzelf leren kennen en benieuwd wat de vrijmetselarij u kan bieden? Maak een afspraak en uw vragen worden openhartig beantwoord.

Afspraak maken