Schaken

Broeder Adrianus Actualiteit

Gesteund door het aantal positieve reacties (1,0) op de uitdrukkelijke vraag in mijn vorige column, voel ik mij vrij voort te gaan met mijn vrijblijvende gebabbel over boeken en wat dies meer zij: deze maand dus schaken. Het is een werkwoord met minstens twee betekenissen: : De praktijk van het schaakspel, een denksport. : Het zonder overleg, onvrijwillig dus, meevoeren van …

Ander

Broeder Adrianus Actualiteit

Een woord(deel) dat we de laatste zes maanden voortdurend zijn tegengekomen. Voornamelijk in : Houd anderhalve meter afstand. En ook in de veilingwoorden: Eénmaal, andermaal, verkocht. Het zal u duidelijk zijn: Ander betekent twee., maar pas op Anderhalf is dus niet 2½, maar 2 tot de helft, gezien vanaf 1, 1½, 2. Dit is het telwoord ander (2), maar we …

Wijsheid en Kracht

Broeder Adrianus Actualiteit

Alvorens aan dit onderwerp te beginnen nog even over mijn leeservaring met Grand Hotel Europa.  Van Ilja Leonard Pheijffer: Een meesterwerk! Het speelt zich af in Venetië en Giethoorn, maar begint in Genua. Kort samengevat met weglating van de intrige: Het massatoerisme naar Europa werkt de verloedering van de historische en culturele  eigenschappen van de Europese steden behoorlijk in de …

De Opperbouwmeester des Heelals

Broeder Adrianus Actualiteit

Even vooraf: dit begrip komt vaak bij ons aan de orde en ik ben altijd licht afgeleid als ik de sprekers de genitiefs-s van het laatste woord niet hoor uitspreken: bij des (2e naamval) hoort toch echt de s  van heelals. Maar dit terzijde, let er maar niet op als toehoorder, alleen als spreker. Bedankt! Is dit alles wat te …

Pimksteren en andere heilige dagen

Broeder Adrianus Actualiteit

Pinksteren, eigenlijk pentèkostè (vijftig) valt op de 50e dag na Pasen. In de Christelijke kerken wordt dan de uitstorting van de Heilige Geest herdacht –wat dat ook zijn mag- Bij de Pinkstergemeenten spreken ze in tongen en dat is niet te volgen of te begrijpen. In de tijd van Jezus spraken de mensen in allerlei vreemde talen, dus met een …

Nieuw: Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland

Broeder Adrianus Actualiteit

Een boek over de geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland, dat was er nog niet. Dik unieke boek beschrijft de ontwikkeling van de vrijmetselarij in samenhang met de ontwikkeling van de samenleving. En is daarbij ook nog eens specifiek gericht op het Noorden van Nederland. De geschiedenis van de vrijmetselarij is hiertoe opgedeeld in een aantal logische blokken. Op deze …

Extra Corona Column

Broeder Adrianus Actualiteit

Ik had u beloofd niets over Covid 19 te schrijven, maar de omstandigheden dwingen mij er toch toe. Wat las ik namelijk in de krant? “Corona is een straf van God, een teken dat we ons moeten bekeren”. Met dat eerste weiger ik mee te gaan bij het tweede gedeelte kan ik me iets voorstellen. Ook las ik: “Corona is …

Maart roert zijn staart en april doet wat hij wel

Broeder Adrianus Actualiteit

Onder deze titel van twee identieke rebelse maanden had ik deze column willen samenstellen met zeg maar vijf vijfminutenpraatjes (want 17 april gaat vast niet door), maar gelet op de bijzondere tijd waarin we leven, pas ik dat maar een beetje aan: niet dat ik u ga lastig vallen met nog meer informatie over Covid 19, want daar weet ik echt …

Maar de lente wist het niet…

Broeder Adrianus Actualiteit

Het was begin 2020… De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart… Het was Maart 2020… De straten waren leeg, de meeste …

In Memoriam 2019

Broeder Adrianus Actualiteit, Sint Jan

Winter Sint Jan is weer achter de rug, dus het kalenderjaar loopt ten einde. Een mooi moment om in de verleiding te komen de ups en downs van het voorbije jaar eens op een rijtje te zetten, maar…verleidingen moet je kunnen weerstaan, dus doe ik het niet: ups en downs doet me teveel aan de geblokte vloer denken, maar niet …