Cabaret en Sint Jan

Br. Adrianus Actualiteit, Sint Jan, vrijmetselarij

Hoe deze twee niets met elkaar te maken hebbende zaken toch te verbinden? Dat lukt echt niet want cabaret is iets kleins en St. Jan iets groots. Waarom is cabaret iets kleins?De uitgang -et of -ette in het Frans duidt op een verkleining, denk aan: Modinette (denk ik nooit aan) Kitchenette (ik moet er niet aan denken) en wasserette (waar je gedachteloos op het eindsignaal zit te wachten). Ik sla Pastunette maar even over, lijkt me erg krap. Maar nu Cabaret(te): Ik sla de Cabaretbijbel van Wim Ibo maar even open: hij is niet duidelijk, maar een cabaret is eigenlijk een kroeg(je) waar je onder cq. tijdens het drinken en eten met elkaar discussieerde (dus geen bouwhut) over actuele zaken, dus licht maatschappijkritisch. Tot wat van nature leidinggevende personen het voortouw namen en de maatschappijkritiek luidkeels verkondigden en omdat iedereen naar ze luisterde en opkeek, kregen ze vanzelf een podium, zowel letterlijk als figuurlijk. Tot zover kunnen we de voordracht van de broeders Bernard en Harry tot het cabaret rekenen, maar een maçonniek cabaret is niet luidruchtig en maatschappijkritisch en dat hadden ze goed begrepen. Ik kom daar straks op terug.

Maar nu St. Jan: In mijn decembercolumn van dit jaar heb ik u een ezelsbruggetje aan de hand gedaan om de beide St. Jannen uit elkaar te houden, kijk dat nog maar eens na. In juni (zomer St. Jan) dus Johannes de Doper die door zijn onderdompeling van Jezus hem tot Christus maakte. Ook St. Jan, van oorsprong een ingetogen feest wordt bij ons ook nog wel eens luidruchtig, met zang en klinkend bestek, zeg maar cabaretesk. Eind juni en december: Sint Jan, eind mei en begin januari: cabaret, laten we daar ons streven van maken. We hebben vast nog meer talenten in huis die eindelijk hun licht eens kunnen laten schijnen en het niet onder de korenmaat hoeven te houden.

Het zo vaak geroemde ernst en luim van de Friesche Trouw moeten we hoog in het vaandel houden. Harry en Bernard hebben dat goed begrepen en heel subtiel zelfs de overgegane broeders er bij betrokken en waar het kon het bestaande laten prevaleren boven het nog niet geschapene (In hun woorden: Beter goed gejat…..). Lof en Prij(s), de Schorseneren houden we maar even buiten de deur.

 Een nieuwe traditie is geboren. Laat deze mijne woorden geen loze kreten zijn: Op U komt het aan!

 Broeder Adrianus