Reizen

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Iets dat binnenkort weer uitbundig mag. Vrijmetselaren die tot meester zijn verheven hebben al vele reizen afgelegd.

Gaat men in de profane wereld reizen met een doel, naar een doel, een bestemming, Bij vrijmetselaren is de reis al het doel, middel om iets te leren, sterker te worden, ervaring op te doen. Het volbrengen van de reis is dus belangrijker, dan het eindpunt bereiken. Het onderweg zijn is dus ons streven, het uiteindelijke (vaak onbereikbare) doel is voor ons het verbeteren van de wereld, te beginnen bij onszelf.

Ook het lezen van boeken is te vergelijken met het maken van vele reizen. Niet alleen is iemand die leest nooit alleen, maar tijdens het lezen (de reis) doe je allerlei ervaringen op die je vaak een ander gezichtspunt geven. Het is inderdaad belangrijk om te ervaren dat standpuntwisseling meestal een nieuwe, andere kijk geeft op de wereld, het leven..

Hebben de boeken die ik de afgelopen maand gelezen heb, hieraan voldaan? Natuurlijk: ja en nee. Ik lees niet alleen om een beter mens te worden, maar ook vaak louter ter ontspanning, of gewoon ter lering.

Ik las, louter op de topografie in de titel en de naam van de schrijver(s) van Mimi Meester: Hoe de mummies verdwenen uit Wieuwerd. Een literaire thriller, van de hand (handen) van: Sabine van den Berg en Maarten Meester… Het boek beschrijft de dramatiek in het leven van Westerlingen die in een kleine Friese gemeenschap zich thuis proberen te voelen. Een enigszins overtrokken dramatiek maakt het tot een echte thriller, ook zonder de droomscènes. Niet veel geleerd, puur ter ontspanning.

Daarna  las ik De Ring, de erfenis van de laatste tempelier van de auteur: Jorge Molist. Het boek kwam mij voor alsof ik het eerder gelezen heb, misschien zelfs vermeld in een van mijn columns, maar dat kan ik moeilijk nagaan, want ik heb mijn columns niet overzichtelijk op de computer staan, maar u kunt dat wel controleren, kijk maar in uw map: Columns van broeder Adrianus. In ieder geval is het een historische thriller zich afspelend in [de buurt van] Barcelona en New York.

Uiteraard worden de tempeliers verbonden met de vrijmetselarij. Een spannend boek  dat als een nachtkaars uit gaat. Het bestaan van ons op deze wereld wordt vergeleken met een reis (naar het einde). Probeer onderweg gelukkig te zijn, want het doel is slechts de dood. Een interessant boek vol tempeliriaanse wijsheden.

Puur ter ontspanning nam ik de literaire thriller: De Poppenmaker van Amanda Stevens ter hand: geen wijsheden, wel spanning en dat is ook gezond om te lezen.

Heel interessant vond ik ‘De genocide fax’ van Roxane van Iperen [ja,  die van ’t Hoge nest] met als ondertitel: Wat doe jij als het erop aankomt? Een filosofische beschouwing over de kwestie Rwanda. Zelfs Heineken krijgt nog een sneer ten gevolge van hun onophoudelijke bierleveranties aan de verkeerde mensen. U zag Roxane nog in de laatste Zomergast van juli. Een vrouw, filosofe, om bij stil te staan.

Tot slot ben ik begonnen in: Oorsprong van de Graalkoningen, een controversieel en uniek boek over de ontbrekende schakel tussen de Nephilim en de eerste mens. Het Bijbelboek Genesis komt hierdoor in een ander licht te staan. De auteur is: Sir Laurence Gardner, auteur van de bestseller: Erfopvolgers van de Graal.   Ik ben nog maar net begonnen, maar kan het moeilijk wegleggen. Een waar reisboek: reis door het leven en reis door de Bijbel. En andere oudheden.

Broeder Adrianus