Wat is een bouwstuk?


Een ‘bouwstuk’ is een lezing over een bepaald cultureel, maatschappelijk, wetenschappelijk of filosofisch thema volgens de visie van de spreker

De persoonlijke visie van de spreker

Belangrijk is dat de ‘bouwer’ slechts zijn eigen visie weergeeft zonder daarmee de toehoorders van zijn gelijk te willen overtuigen. Hij voorziet in stof die tot nadenken stemt, hij grossiert niet in dwingend gebrachte feiten. De lezing, al dan niet visueel ondersteund, verrijkt de toehoorders en geeft hen inzichten die ze daarvoor nog niet hadden of minder duidelijk aanwezig waren.
Placeholder

Twee soorten bijeenkomsten

Voor een betere duiding of aanvullende zienswijzen wordt het bouwstuk gevolgd door een streng gestructureerde gedachtewisseling tussen bouwer en toehoorders. Daarbij krijgt steeds één toehoorder het woord om een vraag te stellen of een kanttekening te plaatsen, waar de bouwer op mag reageren. Direct daarna wordt het woord gegeven aan een andere toehoorder. Deze werkwijze voorkomt discussies en bevordert de participatie van alle aanwezige broeders. Iedereen kan zijn zegje doen of zwijgen wanneer dat de voorkeur verdient.


Het opleveren van bouwstukken is geen verplichting. Iedere vrijmetselaar is vrij om zelf te bepalen of en wanneer hij een bouwstuk houdt. Doorgaans is er sprake van een dermate ruim aanbod dat er ook geen enkele noodzaak is om tot dwingend voorschrijven over te gaan. Bijkomend zijn er bouwers die hun bouwstukken met plezier in meerdere loges opleveren, zodat het aanbod ook niet beperkt blijft tot de eigen logeleden. Kortom, de agenda met bouwstukken vult zich min of meer automatisch.


Van iedere vrijmetselaar wordt overigens wel verwacht dat hij tenminste twee bouwstukken oplevert; één ter afsluiting van zijn eerste jaar als leerling-vrijmetselaar en één ter afsluiting van zijn tweede jaar als gezel-vrijmetselaar. Als meester-vrijmetselaar mag hij vervolgens naar eigen goeddunken handelen wat het opleveren van bouwstukken betreft.

Bouwstukken lezen
Wie een indruk wil krijgen van de diversiteit aan bouwstukken die worden gehouden, kan de website www.gebrokenkolom.nl raadplegen. De site is een verzamelplaats van allerlei bouwstukken, vrij voor iedereen om te lezen. Er is ook een besloten gedeelte voor vrijmetselaren (alleen met paswoord toegankelijk), maar laat dat de pret niet drukken. Het openbare gedeelte is informatief genoeg om tenminste een idee te krijgen welke ladingen allemaal wel niet worden gedekt door de term ‘bouwstuk’.

“There are no strangers in Freemasonry, only friends you’ve yet to meet”

Op u komt het aan

Bent u een vrij man van goede naam? Geïnteresseerd in persoonlijke groei, alle kanten van uzelf leren kennen en benieuwd wat de vrijmetselarij u kan bieden? Maak een afspraak en uw vragen worden openhartig beantwoord.

Afspraak maken