Vrijmetselarij en bridgen

Broeder Adrianus Geen categorie

Zo op het eerste oog: twee niets met elkaar gemeen hebbende begrippen. Ik ken een paar bridgers onder de vrijmetselaren zij zien waarschijnlijk wel  het verband: beide grootheden proberen bruggen te bouwen door verbanden te leggen.

Als we bij bruggen bouwen niet eens aan die futuristische stalen hangbruggen denken, maar aan solide ouderwetse stenen bruggen dan komt de troffel en het verbindende cement te voorschijn, zodat wij –we zijn tenslotte geen operatieve, maar speculatieve vrijmetselaren- maçonniek kunnen spreken van  broederliefde, hulpvaardigheid en waarachtigheid.

Bridgers verbinden Noord met Zuid en/of Oost met West om samen de Kracht te ontwikkelen die nodig is om elkaar bij te staan en de tegenstander te verslaan. Dat is  niet des vrijmetselaars, want vrijmetselaren proberen niet tegenstanders te verslaan, maar tot een beter inzicht te brengen door Wijsheid.

Het uiteindelijke doel blijft voor beiden: Schoonheid en dat zit bij  het kaartspel niet alleen in “blote” vrouwen, maar wel in subliem afspel of een rake snit. Het je tegenstander op het verkeerde been zetten en in dwangpositie brengen behoort wel degelijk tot de schoonheid van het bridgen, hoewel dit minder subtiel is dan vrijmetselaren zouden wensen.

Toegegeven: het verband is wat gezocht en voor bridgen had u ook kunnen lezen: geneeskunst of verpleegkunde |(over verband gesproken). Zoekt u zelf maar verder naar verbanden tussen vrijmetselarij en wat dan ook. U vindt ze vast. Want u bent de verbindende factor.

Neemt niet weg: op de nog enkele vrije maandagavonden zou in ons logegebouw een bridge-drive georganiseerd kunnen worden, of zoals u terecht opmerkt op zondagmiddag of een andere middag, al naar gelang de interesse.

Geen liefhebber van het “duivels prentenboek”? Neem dan één of meer van onderstaande boeken ter hand, ik ging u de afgelopen maand voor:

  • Maarten ’t Hart: De steile helling. Een oude Maarten (1988), waarin “niet”probeert tot “iet”te komen. Verrassend leuk te lezen voor vrije protestanten.
  • Spelen met Berry. 2 delen voor bridgers. Om met Kracht en Inzicht (=Wijsheid) tot speelSchoonheid te komen.
  • Monaldi & Sorti: Veritas. Het derde deel (na Imprimatur en Secretum) van de literaire historische thrillerserie. Over de 1e twee  delen schreef ik al eerder, maar ook nu weer ruim 700 pagina’s boeiende lectuur!
  • Dan Brown: Oorsprong. Ik ben nog net niet halverwege de ruim 500 pagina’s en weet dus nog steeds niet waar we vandaan komen en naar  toe gaan..Echte Dan Brownspanning (nog geen vrijmetselaars tegen gekomen).

Naschrift:

Ik heb me gehaast om nog voor deze column de deur uitgaat: Oorsprong uit te lezen, dat is gelukt. Vrijmetselarij wordt eenmaal genoemd op pagina 358, waar een magisch vierkant  (dat  bij  elke optelling, links- of rechtsom en ook diagonaal: altijd een uitkomst van 33 heeft) . Dus verwijzend naar de 33e graad van onze broederschap. (Volmaaktheid)

Ik weet nu het antwoord op de grote levensvragen (waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe), maar ik verklap niets, leest uzelf en verwondert u!

En omdat ik altijd wat omhanden moet hebben, ben ik in  het volgende boek begonnen: Legende van de Keltisch steen. Van Michael Philips. Over de kroningssteen van Schotland, de eerste 100 pagina’s van het vijfvoudige heb ik inmiddels tot mij genomen: Ontroerend goed.

Broeder Adrianus