De Waarheid

Broeder Adrianus Geen categorie

Lezend in een maçonniek boek: Terug naar de sleutel van Hiram van de auteurs Christopher Knight & Alan Butler, lees ik op pagina 193: “Wijn is sterk, een koning is sterker, vrouwen zijn zelfs nog sterker, maar de waarheid overwint alles.”

Deze spreuk bevindt zich in het interieur van Rosslyn Chapel, even ten zuiden van Edenburgh in Schotland, de spreuk is natuurlijk niet in het Nederlands, maar in het kloosterlatijn.

Wat kan dit betekenen?: Het zal wel een vroeg christelijke of gelet op de vindplaats een maçonnieke spreuk zijn: Poging tot verklaring:

Wijn (lees sterke drank) is krachtig en is soms de baas over je, koningen, die natuurlijk niet in de wijn spugen gaan er met wijsheid mee om, vrouwen doen dat nog beter, ik ken tenslotte menige vrouw die wars is van alcohol. Maar nu”de waarheid”. Wat betekent of is de waarheid?

Eerst maar eens christelijk zoeken: mijn concordantie op de Bijbel geeft maar liefst exact 200 vindplaatsen, dat kost me de hele maand om dat allemaal na te speuren. Eén van de vindplaatsen is bij onze eigen winter Sint Jan, de evangelist: Johannes 3 vers 21, in een moderne vertaling: :”…wie doet wat waar is, zoekt het licht op, om te laten zien dat hij gehandeld heeft in gehoorzaamheid aan God”.

Het boek der Heiligheid is niet voor niets ons eerste Grote Licht., maar mij is nu nog niet duidelijk wat de waarheid is, alleen het gevolg: het Licht zien en dat zou mij genoeg moeten zijn, maar is er ook een maçonnieke uitleg van de waarheid? Ik zoek het op in het Internationales Feimauer-Lexikon: “Wahrheit ist einer der schwierigsten , umstrittensten Begriffe der Philosophie,; jedes System hat gleichsam einen eigenen Wahrheitsbegriff und ein eigenes Wahrheitskriterium.” Dat helpt mij ook niets verder.

Dan maar eens kijken in de Amerikaanse Coil’s Masonic Encyclopedia: Truth: it is generally agreed that the Search for Truth is the ultimate objective of all Masonry. Dat helpt mij ook niet verder. Zoek ik het te ver? Wat zegt Van Dale?: “het ware, het in-overeenstemming-zijn van het denkbeeld met de wetten van het denken of met zijn voorwerp, van een verhaal of bericht met de zaak zoals zij is”, dan verwijst Van Dale naar Johannes 18:38 waar Pilatus zich afvraagt: “Wat is waarheid?” n.a.v. de woorden van Jezus: “Mijn taak is het te getuigen van de waarheid. Daarvoor ben ik geboren en in de wereld gekomen. Iedereen die hart heeft voor de waarheid , luistert naar mij.” Mooi dat Christelijk en Maçonniek hier samen vallen. Weten we nu wat de waarheid is? U wel? Prachtig!

Ik zou het zo zeggen: alles wat met feiten te staven is, is de waarheid. Hoewel… Voorbeeld: de afstand Dokkum Leeuwarden is ca. 30 km. Dat is waar, circa geeft de speelruimte of marge aan voor deze waarheid, het ligt er namelijk aan welke weg je kiest. En dat is in het hele leven zo. Je kiest zelf je weg (natuurlijk: soms kan je niet kiezen en word je gestuurd), maar in het algemeen zijn vrije mensen, metselaren, eigen baas. Je kiest voor zwart of wit, links of rechts, recht of krom en al die keuzes zijn waarheden. De waarheid bestaat dus niet en daarom is alles waar. Het gaat om het point of view. Jouw gezichtpunt(en) bepalen dus of iets waar is of niet, daarom is het middelpunt van een cirkel ook overal en de omtrek nergens. Waar of niet waar?…