Aan alle vrijmetselaars: 4 Maart vieren wij 235 jaar vrijmetselarij in Friesland

Broeder Adrianus Geen categorie

In het jaar 1782 is de Vrijmetselarij geïntroduceerd in Friesland met de oprichting van loge De Friesche Trouw in het Oosten Leeuwarden. Dat is dit jaar 235 jaar geleden. In de loop der jaren – eeuwen zelfs – zijn er meerdere loges in Friesland opgericht en heeft onze provincie zich maçonniek ontwikkeld tot de huidige status.

De Friesche Trouw heeft besloten de oprichting feestelijk te herdenken in een stijl zoals men die bij onze broeders in Aurich Duitsland gewoon is te doen, namelijk door dit te vieren met een zogeheten Stichtingsdag. Dit willen we graag doen met de loges die voortgekomen zijn uit deze loge, te weten Het Azuren Gewelf en Viglius, zodat alle broeders tenminste één keer per vijf jaar gezamenlijk kunnen arbeiden. U wordt met al uw broeders uitgenodigd deze dag te vieren op zaterdag 4 maart in de Kanselarij aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. U bent welkom vanaf 13.00 uur en het zal u aan niets ontbreken v.w.b. eten en drinken.

Voor deze gelegenheid is een speciaal rituaal geschreven met een Friestalige inleiding en afsluiting, mede om onze broeders uit het Oosten Aurich in Ost-Friesland te plezieren. Daarnaast zullen er andere verrassende gebeurtenissen plaatsvinden alsmede een uitgebreid en smakelijk broedermaal. Wanneer u de Stichtingsdag wilt meemaken, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken door de Friesche Trouw te mailen. De uiterste datum voor opgave is zondag  26 februari (!).

De kosten – 50 euro per persoon – zijn niet gering, maar omvatten alle consumpties, het broedermaal, de huur van apparatuur, de huur van de kanselarij, personeel, transport, etcetera. Zoals u weet hebben wij reeds vorig jaar gevraagd deze datum te reserveren. We hopen daarom op een hoge opkomst voor deze bijzondere viering waarbij de broederschap tussen de Leeuwarder loges en de gasten uit Duitsland op een bijzondere wijze wordt onderstreept en benadrukt. (Met speciale dieetwensen wilen we graag rekening houden).