Nieuw: Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland

Broeder Adrianus Actualiteit

Een boek over de geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland, dat was er nog niet. Dik unieke boek beschrijft de ontwikkeling van de vrijmetselarij in samenhang met de ontwikkeling van de samenleving. En is daarbij ook nog eens specifiek gericht op het Noorden van Nederland. De geschiedenis van de vrijmetselarij is hiertoe opgedeeld in een aantal logische blokken. Op deze manier wordt een zo breed mogelijk beeld geschetst van hoe de vrijmetselarij en de verschillende loges in Noord-Nederland zich hebben ontwikkeld.

Alle 18 loges in Noord-Nederland hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het boek en komen ieder uitgebreid aan het woord met de eigen geschiedenis en karakteristieken (in tekst en beeld).

Ook wordt aandacht besteed aan hoe de vrijmetselarij werkt en is een aantal volksverhalen over de vrijmetselarij opgenomen. Buiten de loges zijn soms zichtbare elementen te vinden die kenmerkend zijn voor de vrijmetselarij. Daarvan wordt een aantal beschreven.

‘De Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland’ bestaat uit ruim 250 fraai vormgegeven pagina’s met talloze unieke afbeeldingen. Dit prettig leesbare en informatieve boek geeft een open beeld van de vrijmetselarij. Daardoor is het niet alleen een goede aanvulling op de verschillende loge-boeken en op de boeken die inhoudelijk over de vrijmetselarij gaan, maar is het ook een uniek boek vanwege de samenwerkende 18 loges en de specifieke geschiedenis van Noord Nederland.

Inleiding:
1. Wat is vrijmetselarij
2. De verlichting als voedingsbodem van de Vrijmetselarij
3. De 18e eeuw 1, 1743-1756, was er een Friese loge actief aan het hof in Leeuwarden?
4. De 18e eeuw 2, 1756-1794, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap
5. De Franse tijd in Nederland, 1795-1813
6. De Noordelijke Vrijmetselarij na de Franse tijd in de 19e eeuw, 1813-1900
7. De eerste helft van de twintigste eeuw, 1900-1945
8. De tweede helft van de twintigste eeuw, 1945-heden
9. Overzicht loges Noord-Nederland
10. Zichtbare elementen vrijmetselarij

Inschrijving boek
Het plan is dat het boek eind 2020 zal verschijnen bij uitgeverij Louise (Grou), de prijs van het boek zal 24,50 euro bedragen. Geïnteresseerden (zowel vrijmetselaar als niet-vrijmetselaar) kunnen een email zenden om hun interesse kenbaar te maken en zich in te schrijven voor één van de eerste drukken.