Extra Corona Column

Broeder Adrianus Actualiteit

Ik had u beloofd niets over Covid 19 te schrijven, maar de omstandigheden dwingen mij er toch toe. Wat las ik namelijk in de krant? “Corona is een straf van God, een teken dat we ons moeten bekeren”. Met dat eerste weiger ik mee te gaan bij het tweede gedeelte kan ik me iets voorstellen. Ook las ik: “Corona is de kroon op het werk van de duivel”, ook daar kan ik mij niets bij voorstellen.

Terug naar over dat “bekeren”. Dat zou kunnen, want Corona is vast een gevolg van onze leefwijze, ons omgaan met de aarde. Eeuwenlang hebben we onze moeder “aarde” onvoldoende aandacht geschonken, haar uitgebuit en haar roep om mededogen genegeerd. Wij gingen onze gang en pleegden roofbouw in plaats ven rentmeesterschap uit te oefenen. Dus moeten we ons bekeren, dat is omkeren van het pad dat we al eeuwenverkeerd plat treden.

Hoe is dat zo gekomen? Ik laat er mijn vrijdenkersmentaliteit even op los: Inderdaad al eeuwen geleden heeft God zijn handen van ons af genomen in het kader van: als jullie het zo nodig beter weten, dan ga je je gang maar. Ik trek mij even terug, kijk de andere kant op, ga je gang.

Dit in de trant van Trinus Rienersma die in één van zijn boeken schreef over een meisje uit zijn klas dat bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen: God lette even niet op omdat hij een shagje aan het draaien was. Dat werd me in Christelijk Friesland een grote rel, hoe durfde je –we bevinden ons midden jaren 60 van de vorige eeuw- God de schuld van zoiets vreselijks te geven?

Dat werd kortom een volksgericht in het dorpje Gau en Trinus, de dorpsonderwijzer van de CNS moest het veld ruimen. Hij is later als wetenschapper nog goed terecht gekomen (God is kennelijk niet zo kleinzielig als wij).

Maar wanneer was Gods terugtrekking? Direct na de zondeval? U weet wel die kwestie van die “Adamsappel” of later? Na Noach? Mozes? of pas na Jezus? Ik weet het niet, maar dat doet niets af aan het feit: zolang wij Goden zijn, op Gods troon zitten, gaat het mis met de wereld.

Natuurlijk zijn er ook mensen die dit inzien en de mensheid willen doen laten zien dat ze op de verkeerde weg zijn. Ik denk aan Greenpeace of Amnesty International of andere individuen of collectiva, die tevergeefs hun stem laten horen.  Wij moeten het werk van Zijn handen niet laten varen. Wat de overvloed aan tijd tijdens het Coronavirus niet te weeg kan brengen. Ik ga van een vervolg (uwerzijds) uit.

Broeder Adrianus