De Opperbouwmeester des Heelals

Broeder Adrianus Actualiteit

Even vooraf: dit begrip komt vaak bij ons aan de orde en ik ben altijd licht afgeleid als ik de sprekers de genitiefs-s van het laatste woord niet hoor uitspreken: bij des (2e naamval) hoort toch echt de s  van heelals. Maar dit terzijde, let er maar niet op als toehoorder, alleen als spreker. Bedankt!

Is dit alles wat te zeggen is over de O.: B.: d. H.:? Gelukkig niet. Zijn er ook andere namen voor deze figuur? Ik lees over  de Ene, het Al of zelfs God.

In onze ritualen komen de volgende zinssnedes  voor:… als een te voltooien bouwwerk  en…om mee te werken aan die bouw.

Kennelijk is de bouw nog niet voltooid en hebben wij de opdracht aan die voltooiing mee te werken, dat is het goddelijk aspect van ons zijn. Medewerker, medeschepper te zijn.

Als deze taak voor ieder menselijk individu is weggelegd, kan de Opperbouwmeester zwaar teleurgesteld zijn: de aarde, het heelal is nog steeds een puinhoop, hoe hard sommigen ook werken aan die bouw. Ontbossing met als gevolg klimaatverandering met als gevolg stijgende zeespiegels door smeltende ijskappen en ontdooiende permafrost, zijn echt niet de enige symptomen van het menselijk ingrijpen. Van voltooiing komt op die manier heel weinig terecht. En Bottenblij maar denken dat het over twaalf jaar allemaal in orde komt. M.i. komt het nooit meer in orde. Sinds de Opperbouwmeester  ons heeft ingeschakeld, proberen wij het naar onze hand te zetten door onachtzaam met de schepping om te gaan en systemen te bedenken die slechts enkelen van ons ten goede komen, zoals kapitalisme met uitbuiting als gevolg en/of discriminatie, denk aan BLM.

We moeten meer ruimte scheppen voor elkaar, elkaar meer liefhebben, zodat de goddelijke opdracht die wij van de Opperbouwmeester meekregen tot volle wasdom kan komen. We denken nog teveel dat wij het middelpunt zijn en de contouren uitzetten, maar elke vrijmetselaar weet: Het middelpunt is overal en de omtrek nergens.

Er is nog ruim voldoende werk aan de wereld

-Deze keer geen boeken gelezen? Kom nou….!

‘Er viel genoeg te beleven’ van Douwe Keizer, secretaris van de KvK en Opperman bij de Friesland Bank. Vlot geschreven met veel anekdotes, voor mij interessant omdat veel genoemde Friese figuren in dit boek mij bekend zijn. 456 bladzijden.

-Dan een boek dat ik nooit gekocht zou hebben, laat staan gelezen, ware het niet dat ik het tien jaar geleden gekregen had van de schrijfster: Annejet van der Zijl. Titel: ‘Bernard, een verborgen geschiedenis’. De opdracht in het boek is gedateerd: 23 maart 2010. Ik lag toen in het ziekenhuis en kon derhalve niet bij haar promotie aanwezig zijn. Maar ze stuurde het boek met de  handgeschreven opdracht: ‘Voor Ad en Jenny de Haan, met dank en alle goeds voor de toekomst’ en in het gedrukte  dankwoord: ‘Ook Ad en Jenny de Haan van Antiquariaat Atsee wil ik niet ongenoemd laten’.

Wat deden wij voor haar?  Beroepshalve onbekende boeken en documenten opscharrelen in binnen en buitenland over Bernhard. Meer niet! Toch ontstond er een vriendschap.

Ondankbaar wezen als ik ben, heb ik dit boek tien jaar ongelezen gelaten, (prins) Bernhard had mijn interesse niet. Klopt! Toch in één teug uitgelezen, het beschrijft namelijk de periode van de beide wereldoorlogen in Duitsland en het onvermijdelijke interbellum.

Ik ben geboren in de Van Lippe Biesterfeldstraat in Utrecht en heb daar negen jaar gewoond, vandaar toch enige affiniteit  met het onderwerp, de naam was in de bezettingstijd trouwens omgedoopt  in Kleine Koppelstraat, de Duitsers moesten niets van hun landgenoot hebben  ondanks dat  zijn voorvoegsel von (lagere adel) reeds omgezet was in zur (hogere adel). Interessant geschiedenisboek, met plezier gelezen.

-Van geheel andere  orde en veel meer gericht op mijn en uw interesses  van Jacob Sklavenburg: ‘De Hermetische schakel’. Over Hermus (Grieks) Mercurius (Romeins) en Thol (Egyptisch). Drie namen voor dezelfde Hernus Trismegistus. (driewerf grote) Niet in één adem uitgelezen, het is meer een studiewerk dat mij soms, ondanks de duidelijke taal van Slavenburg, boven de pet ging. ‘Zo boven, zo beneden’ is nog wel te volgen, maar over ‘het mysterie van het Zelf’ en ‘de reïncarnatie van Poimandres’ is andere koek. Het hoeft geen betoog dat de vrijmetselarij in dit boek veelvuldig voorkomt, ik ga u niet alle plaatsen memoreren.

-Na de studie maar weer eens een roman: ‘Schaduw van Colossus, een van de zeven wereldwonderen’ van T. L. Higley. Een intrigeroman over de machtsstrijd op Rhodos (ca. 227 v. Chr.) met een sublieme rol voor de beste  hetaere van het eiland. Het speelt vlak voor  de aardbeving die de Colossus tot op z’n knieën  deed knakken. Een roman over de Klassieke Oudheid die spannend en ontspannend is. Voor iets meer niveau nam ik ‘Grand Hotel Europa’ ( ruim 500 blz.) van Ilja Leonard Pheijffer ter hand. Nog niets over dit boek, ik ben nog maar pas begonnen. Volgende maand meer.

Maar sla acht (is meer dan negen) op het begin van deze column. Ik ben bang dat mijn leesinteresse het aflegt tegen mijn bespiegelingen. Ik moet oppassen!

Voor volgende maand tevens een boek met de titel: Wijsheid en Kracht. Ik verwacht er veel van. Vruchtbaar en gezond reces!

Broeder Adrianus