Verziekingen

Broeder Adrianus Actualiteit

Nee, nee, dit is geen verschrijving van verkiezingen, maar de woorden zijn nauw aan elkaar verwant qua betekenis. Kijk en luister om je heen: de media staan stijf van de verziekingen, de een na de ander probeert zijn  opponent een poot uit te draaien, het liefst letterlijk zodat hij echt onderuit gaat.

Aan alle vrijmetselaars: 4 Maart vieren wij 235 jaar vrijmetselarij in Friesland

Broeder Adrianus Geen categorie

In het jaar 1782 is de Vrijmetselarij geïntroduceerd in Friesland met de oprichting van loge De Friesche Trouw in het Oosten Leeuwarden. Dat is dit jaar 235 jaar geleden. In de loop der jaren – eeuwen zelfs – zijn er meerdere loges in Friesland opgericht en heeft onze provincie zich maçonniek ontwikkeld tot de huidige status. De Friesche Trouw heeft …

Mensen gevraagd

Broeder Adrianus Actualiteit

Het ligt voor de hand dat deze column gaat over de 45e president van de VS, maar wat heb ik nog toe te voegen aan de terechte kritiek op dit narcistisch onmens? Er is inderdaad – en niet alleen in de VS – behoefte aan weldenkende, met andere rekening houdende mensen. Nu waren van oudsher vele presidenten van de VS vrijmetselaar. Bij Trump …

Wensen

Broeder Adrianus Actualiteit

Traditioneel wensen de mensen elkaar deze maand het allerbeste. Ook ik ben daar geen uitzondering op! Maar verderop over mijn wensen:, gelet op mijn Kerstcolumn is deze ‘Vrede op aarde’ aarzelend op gang gekomen in Syrië, maar elders in de wereld zijn de brandhaarden nog steeds aanwezig, soms met een flakkerend vlammetje van hoop. Wat wensen mensen elkaar? Om dat …

Kerstcolumn

Broeder Adrianus Actualiteit

Vrede op aarde is nog ver te zoeken, Ik hoef u maar te wijzen op (Oost)Aleppo, heel Syrië, het gehele Midden Oosten en de duizenden brandhaarden elders op de wereld. Hoe komt dat zo? En belangrijker, had het voorkomen kunnen worden? Er zijn mensen die het een uitvloeisel vinden van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, zeg maar tussen …

P & R

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Rijdend over de A28 (de Veluwe) in de buurt van Strand Nulde zie je langs de kant van de weg wit/blauwe borden staan met de letters P en R, in dit geval betekenend: Parkeren en Recreëren. Achter het station in Leeuwarden kom je dezelfde letters tegen, nu betekenend Parkeren en Reizen. Bij de Put vind je deze letters niet, maar …

Ken U zelven

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Staat er boven de poort van onze tempel c.q. werkplaats en ook ons lijfblad had deze naam, dat nu ‘De Vrijmetselaar’ heet. Kennelijk een belangrijke spreuk! Maar kunnen wij onszelf kennen? Want wie zijn wij metselaren die voortdurend werken aan onze verbetering, we zijn dus veranderende wezens. Maar terug naar de eerste vraag: Kunnen wij onszelf kennen? want wij zijn …

Muren slechten

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Er worden in de wereld om ons heen steeds meer muren opgetrokken, recentelijk nog in de buurt van Calais, ook de muren op westelijke Jordaanoever zullen ons nog heugen. Misschien denkt u aan The Wall van Pink Flkoyd. Ik denk natuurlijk aan de muur die mijn illustere naamgenoot het Verenigd Koninkrijk deed splijten: The Hadrians Wall en wat vaker aan …

Nieuw Werkjaar

Br. Adrianus Actualiteit

Inderdaad met een hoofdletter, denk aan de hoofdarbeid van iedere zitting. Op vrijdagavond 9 september openen we  in forma het nieuwe Werkjaar, daaraan voorafgaand op vrijdag 2 september hebben we een voorproefje, -een voorgelaste ALV-  dat belooft o.a. een Coele bijeenkomst te worden. Rest van het jaar: gewoon werken: inwijdingen, bevorderingen, verheffingen, Sint Jannen en naar wij allen hopen geen …

Vakantie of reces?

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Hebben we vakantie of zijn we op reces? Geen prangende vraag voor vrije mannen. Of toch wel? Vakantie klinkt zo gewoon, reces is wat deftiger: de Tweede Kamer en de Regering gaan op reces, Ze gaan tijdelijk uiteen, logeleden ook, maar zoals ik al zei: de naam maakt voor vrije mannen niets uit. Toch komen we tijdens dat tijdelijke uiteengaan …