Aurich & Sint Jan

Broeder Adrianus Actualiteit, Sint Jan

Het verband zal u in de loop van het verhaal wel duidelijk worden. Op een zaterdag, eind mei reisden een zestal broeders van loges uit Leeuwarden, verkleed als goochelaars –inclusief hoge hoed- af naar Aurich voor het bijwonen van het 91.Stiftungsfest der Johanisloge “Frisia zum Upstalsboom”. Het verband in de titel is u nu duidelijk! Onze afspraak om ons bij …

Een nieuwe lente, een nieuw…

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Vult u zelf maar in, het is zo algemeen bekend dat ik mij zou schamen het voor u op te schrijven, dit is het begin van het klassieke gedicht Mei van Herman Gorter. Het is tevens de meest misbruikte, zeg maar verkrachte zin in onze literatuur. Vrijwel elk commercieel bedrijf of instantie van of in ons land heeft op dat …

April doet wat hij wil

Broeder Adrianus Actualiteit

Maar wat wil ik en wat wilt u? Geen idee?!?  Dan maar een allegaartje: De verkiezingen zijn achter de rug. De verdeeldheid tussen de partijen en partijtjes is groot! Zal er een consensus gevonden worden? Klimaat en zorg baren ons grote zorgen. Is er een opening mogelijk? Of moet het op z’n vrijmetselaars? Ongeacht de tegengesteldheden eendrachtig samenwerken; Barricades afbreken, …

Verziekingen

Broeder Adrianus Actualiteit

Nee, nee, dit is geen verschrijving van verkiezingen, maar de woorden zijn nauw aan elkaar verwant qua betekenis. Kijk en luister om je heen: de media staan stijf van de verziekingen, de een na de ander probeert zijn  opponent een poot uit te draaien, het liefst letterlijk zodat hij echt onderuit gaat.

Aan alle vrijmetselaars: 4 Maart vieren wij 235 jaar vrijmetselarij in Friesland

Broeder Adrianus Geen categorie

In het jaar 1782 is de Vrijmetselarij geïntroduceerd in Friesland met de oprichting van loge De Friesche Trouw in het Oosten Leeuwarden. Dat is dit jaar 235 jaar geleden. In de loop der jaren – eeuwen zelfs – zijn er meerdere loges in Friesland opgericht en heeft onze provincie zich maçonniek ontwikkeld tot de huidige status. De Friesche Trouw heeft …

Mensen gevraagd

Broeder Adrianus Actualiteit

Het ligt voor de hand dat deze column gaat over de 45e president van de VS, maar wat heb ik nog toe te voegen aan de terechte kritiek op dit narcistisch onmens? Er is inderdaad – en niet alleen in de VS – behoefte aan weldenkende, met andere rekening houdende mensen. Nu waren van oudsher vele presidenten van de VS vrijmetselaar. Bij Trump …

Wensen

Broeder Adrianus Actualiteit

Traditioneel wensen de mensen elkaar deze maand het allerbeste. Ook ik ben daar geen uitzondering op! Maar verderop over mijn wensen:, gelet op mijn Kerstcolumn is deze ‘Vrede op aarde’ aarzelend op gang gekomen in Syrië, maar elders in de wereld zijn de brandhaarden nog steeds aanwezig, soms met een flakkerend vlammetje van hoop. Wat wensen mensen elkaar? Om dat …

Kerstcolumn

Broeder Adrianus Actualiteit

Vrede op aarde is nog ver te zoeken, Ik hoef u maar te wijzen op (Oost)Aleppo, heel Syrië, het gehele Midden Oosten en de duizenden brandhaarden elders op de wereld. Hoe komt dat zo? En belangrijker, had het voorkomen kunnen worden? Er zijn mensen die het een uitvloeisel vinden van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, zeg maar tussen …

P & R

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Rijdend over de A28 (de Veluwe) in de buurt van Strand Nulde zie je langs de kant van de weg wit/blauwe borden staan met de letters P en R, in dit geval betekenend: Parkeren en Recreëren. Achter het station in Leeuwarden kom je dezelfde letters tegen, nu betekenend Parkeren en Reizen. Bij de Put vind je deze letters niet, maar …

Ken U zelven

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Staat er boven de poort van onze tempel c.q. werkplaats en ook ons lijfblad had deze naam, dat nu ‘De Vrijmetselaar’ heet. Kennelijk een belangrijke spreuk! Maar kunnen wij onszelf kennen? Want wie zijn wij metselaren die voortdurend werken aan onze verbetering, we zijn dus veranderende wezens. Maar terug naar de eerste vraag: Kunnen wij onszelf kennen? want wij zijn …