Wereldverbeteraars

Broeder Adrianus Actualiteit

Hieronder reken ik niet de vrijmetselaars en zeker niet mijzelf, maar mensen als Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Zo tegen het einde van een jaar en met een nieuw voor de boeg, denk je wel eens na over wat er in de wereld, dat is op aarde, nog te verbeteren valt: en dat is heel wat: we …

Wilhelmus

Broeder Adrianus Actualiteit

Het ligt in de bedoeling van de nieuwe regering ons “volkslied” weer nieuw leven in te blazen via de basisschool. Enige kanttekeningen: “Volkslied” heb ik tussen aanhalingstekens gezet omdat de tekst van het lied het volk (dat is iedere inwoner van ons land) nauwelijks iets zegt, de woorden worden sporadisch ge- of herkend. Als de melodie van dit lied gespeeld …

Herinnering van mij (Maarten Luther)

Broeder Adrianus Actualiteit

Eindelijk na 62 jaar omzwerven op de aarde, breekt de 18e februari 1546 aan en mijn verschijnen voor de hemelpoort. “Zo, ben je daar eindelijk, raddraaier.” Begroet Petrus me en hij vervolgt in één adem”… Grapje, maar je hebt wel wat teweeg gebracht daar beneden.” “Kon ik anders? Laat je me door?” vraag ik gebiedend. “Je lijkt me meer een …

vrijmetselarijmonument Bilthoven onthuld

Broeder Adrianus Actualiteit

DEN HAAG – Het is één van de oudste genootschappen in de wereld: de Orde van Vrijmetselaren. Die bestaat dit jaar driehonderd jaar. En om dat te vieren is vrijdagmiddag het Vrijmetselarij Museum in Den Haag geopend. 1717 Geldt als het oprichtingsjaar van de vrijmetselarij. In dat jaar werd de Grote Loge van Londen opgericht. De Haagse loge is van …

Aalmoezenier

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Eén van de belangrijkste broeders die wij hebben is –inderdaad- de aalmoezenier, de inzamelaar en verdeler van onze liefdesgaven (wij noemen dat metalen, dat stamt nog uit de tijd dat er nog geen papiergeld bestond. En bij het ledigen van de omhaaltronk wordt nog steeds meer metaal dan papier aangetroffen.). In het leger, waar ik in vroeger jaren voor mijn …

Eenheid in verscheidenheid

Broeder Adrianus Actualiteit

Gesteld: je wilt een tempel of kathedraal bouwen en je weet daarvoor zijn 50.000 stenen nodig. Je controleert je opslagterrein en je vindt daar: 10.000 rode bakstenen, 10.000 kinderhoofdjes, 10.000 kalkzandstenen, 10.000 basaltblokken en 10.000 gieltjes en nog eens 10.000 gasbetonblokken. Samen ruim de benodigde 50.000 stenen, maar hoe hiervan een tempel te bouwen? Je denkt na: de zwaarste stenen …

Augustuscolumn

Broeder Adrianus Actualiteit

Deze maand is het precies zoveel (2017-70) jaar geleden dat de tempel van Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen onder aanvoering van Titus de zoon van keizer Vespasianus. Je begrijpt niet dat de heren Van Rijn uit Leiden, Brandsma uit Boalsert en Vogt uit Dokkum hun zonen Titus hebben genoemd of er moeten meer Titii hebben bestaan. Om kort te …

Gratie

Broeder Adrianus Actualiteit

Beter bekend met de voorvoegsels: emi- of immi=. Ik herinner me nog dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw hele volksstammen uit Nederland vertrokken met de boot naar Canada, Amerika en Australië, veelal werklozen en kleine zelfstandigen. Op weg naar een betere toekomst. We zouden ze nu economische vluchttelingen noemen. Deze emigratie werd van overheidswege gesteund en zelfs …

Bridgen en metselen (Midzomercolumn)

Broeder Adrianus Actualiteit

Dat is het antwoord dat ik zou geven als men mij in het openbaar op radio of  televisie naar mijn hobby’s zou vragen.. Nu heb ik ruim vijf jaar bij de radio gewerkt, maar daar stelde ik zelf de vragen en ik heb slechts drie keer op de televisie opgetreden zonder dat  men mij naar mijn hobby’s vroeg. Ik had …