Wensen

Broeder Adrianus Actualiteit

Traditioneel wensen de mensen elkaar deze maand het allerbeste. Ook ik ben daar geen uitzondering op! Maar verderop over mijn wensen:, gelet op mijn Kerstcolumn is deze ‘Vrede op aarde’ aarzelend op gang gekomen in Syrië, maar elders in de wereld zijn de brandhaarden nog steeds aanwezig, soms met een flakkerend vlammetje van hoop. Wat wensen mensen elkaar? Om dat …

Kerstcolumn

Broeder Adrianus Actualiteit

Vrede op aarde is nog ver te zoeken, Ik hoef u maar te wijzen op (Oost)Aleppo, heel Syrië, het gehele Midden Oosten en de duizenden brandhaarden elders op de wereld. Hoe komt dat zo? En belangrijker, had het voorkomen kunnen worden? Er zijn mensen die het een uitvloeisel vinden van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, zeg maar tussen …

P & R

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Rijdend over de A28 (de Veluwe) in de buurt van Strand Nulde zie je langs de kant van de weg wit/blauwe borden staan met de letters P en R, in dit geval betekenend: Parkeren en Recreëren. Achter het station in Leeuwarden kom je dezelfde letters tegen, nu betekenend Parkeren en Reizen. Bij de Put vind je deze letters niet, maar …

Muren slechten

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Er worden in de wereld om ons heen steeds meer muren opgetrokken, recentelijk nog in de buurt van Calais, ook de muren op westelijke Jordaanoever zullen ons nog heugen. Misschien denkt u aan The Wall van Pink Flkoyd. Ik denk natuurlijk aan de muur die mijn illustere naamgenoot het Verenigd Koninkrijk deed splijten: The Hadrians Wall en wat vaker aan …

Nieuw Werkjaar

Br. Adrianus Actualiteit

Inderdaad met een hoofdletter, denk aan de hoofdarbeid van iedere zitting. Op vrijdagavond 9 september openen we  in forma het nieuwe Werkjaar, daaraan voorafgaand op vrijdag 2 september hebben we een voorproefje, -een voorgelaste ALV-  dat belooft o.a. een Coele bijeenkomst te worden. Rest van het jaar: gewoon werken: inwijdingen, bevorderingen, verheffingen, Sint Jannen en naar wij allen hopen geen …

Vakantie of reces?

Br. Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Hebben we vakantie of zijn we op reces? Geen prangende vraag voor vrije mannen. Of toch wel? Vakantie klinkt zo gewoon, reces is wat deftiger: de Tweede Kamer en de Regering gaan op reces, Ze gaan tijdelijk uiteen, logeleden ook, maar zoals ik al zei: de naam maakt voor vrije mannen niets uit. Toch komen we tijdens dat tijdelijke uiteengaan …

Bibliotheek

Br. Adrianus Actualiteit

Al weer enige jaren bekleed ik de functie van bibliothecaris der loge. Ik ben daar helaas niet trots op, omdat ik weet dat ik gefaald heb. Ondanks dat ik met de steun van vele broeders menige avond in de bibliotheek heb doorgebracht. Ik heb de bieb niet op orde en de digitale toegankelijkheid is er ook nog niet, ik zwijg …

Herstelrecht

Br. Adrianus Actualiteit

Niet alle broeder zullen kennis hebben kunnen nemen van de opvattingen van onze onlangs naar het Eeuwige Oosten overgegane broeder Thomas Bianchi, ook niet alle broeders zullen ooit in een persoonlijk gesprek met hem over herstelrecht kunnen spreken en bij mijn weten heeft hij over dit onderwerp nooit een bouwstuk in de loge opgeleverd. Hoe had u toch kennis kunnen …

Plastic

Br. Adrianus Actualiteit

Maar, alvorens mijn licht over het plastic te laten schijnen, moet ik u een verheugende mededeling doen: voor het eerst in ruim anderhalf jaar heb ik een schriftelijke reactie op een column gekregen, mijn onmiddellijke antwoordreactie op dit schrijven is volledig de mist ingegaan, want ik als digibeet (vgl.: analfabeet) drukte per ongeluk op een verkeerde toets en een hele …

Goede voornemens

Br. Adrianus Actualiteit

De weg naar de hel is ermee geplaveid zegt de uitdrukking. Het zullen dus niet de beste stapstenen zijn om uw doel te bereiken. Afschaffen dan maar? Lijkt me voorbarig en overdreven. Wat nemen mensen zich zoal voor aan het begin van het nieuwe jaar? Stoppen met roken, minderen met drank en eindelijk eens die vetrandjes er af. Deze en …