Augustuscolumn

Broeder Adrianus Actualiteit

Deze maand is het precies zoveel (2017-70) jaar geleden dat de tempel van Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen onder aanvoering van Titus de zoon van keizer Vespasianus. Je begrijpt niet dat de heren Van Rijn uit Leiden, Brandsma uit Boalsert en Vogt uit Dokkum hun zonen Titus hebben genoemd of er moeten meer Titii hebben bestaan. Om kort te …

Gratie

Broeder Adrianus Actualiteit

Beter bekend met de voorvoegsels: emi- of immi=. Ik herinner me nog dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw hele volksstammen uit Nederland vertrokken met de boot naar Canada, Amerika en Australië, veelal werklozen en kleine zelfstandigen. Op weg naar een betere toekomst. We zouden ze nu economische vluchttelingen noemen. Deze emigratie werd van overheidswege gesteund en zelfs …

Bridgen en metselen (Midzomercolumn)

Broeder Adrianus Actualiteit

Dat is het antwoord dat ik zou geven als men mij in het openbaar op radio of  televisie naar mijn hobby’s zou vragen.. Nu heb ik ruim vijf jaar bij de radio gewerkt, maar daar stelde ik zelf de vragen en ik heb slechts drie keer op de televisie opgetreden zonder dat  men mij naar mijn hobby’s vroeg. Ik had …

Aurich & Sint Jan

Broeder Adrianus Actualiteit, Sint Jan

Het verband zal u in de loop van het verhaal wel duidelijk worden. Op een zaterdag, eind mei reisden een zestal broeders van loges uit Leeuwarden, verkleed als goochelaars –inclusief hoge hoed- af naar Aurich voor het bijwonen van het 91.Stiftungsfest der Johanisloge “Frisia zum Upstalsboom”. Het verband in de titel is u nu duidelijk! Onze afspraak om ons bij …

Een nieuwe lente, een nieuw…

Broeder Adrianus Actualiteit, vrijmetselarij

Vult u zelf maar in, het is zo algemeen bekend dat ik mij zou schamen het voor u op te schrijven, dit is het begin van het klassieke gedicht Mei van Herman Gorter. Het is tevens de meest misbruikte, zeg maar verkrachte zin in onze literatuur. Vrijwel elk commercieel bedrijf of instantie van of in ons land heeft op dat …

April doet wat hij wil

Broeder Adrianus Actualiteit

Maar wat wil ik en wat wilt u? Geen idee?!?  Dan maar een allegaartje: De verkiezingen zijn achter de rug. De verdeeldheid tussen de partijen en partijtjes is groot! Zal er een consensus gevonden worden? Klimaat en zorg baren ons grote zorgen. Is er een opening mogelijk? Of moet het op z’n vrijmetselaars? Ongeacht de tegengesteldheden eendrachtig samenwerken; Barricades afbreken, …

Verziekingen

Broeder Adrianus Actualiteit

Nee, nee, dit is geen verschrijving van verkiezingen, maar de woorden zijn nauw aan elkaar verwant qua betekenis. Kijk en luister om je heen: de media staan stijf van de verziekingen, de een na de ander probeert zijn  opponent een poot uit te draaien, het liefst letterlijk zodat hij echt onderuit gaat.

Mensen gevraagd

Broeder Adrianus Actualiteit

Het ligt voor de hand dat deze column gaat over de 45e president van de VS, maar wat heb ik nog toe te voegen aan de terechte kritiek op dit narcistisch onmens? Er is inderdaad – en niet alleen in de VS – behoefte aan weldenkende, met andere rekening houdende mensen. Nu waren van oudsher vele presidenten van de VS vrijmetselaar. Bij Trump …

Wensen

Broeder Adrianus Actualiteit

Traditioneel wensen de mensen elkaar deze maand het allerbeste. Ook ik ben daar geen uitzondering op! Maar verderop over mijn wensen:, gelet op mijn Kerstcolumn is deze ‘Vrede op aarde’ aarzelend op gang gekomen in Syrië, maar elders in de wereld zijn de brandhaarden nog steeds aanwezig, soms met een flakkerend vlammetje van hoop. Wat wensen mensen elkaar? Om dat …

Kerstcolumn

Broeder Adrianus Actualiteit

Vrede op aarde is nog ver te zoeken, Ik hoef u maar te wijzen op (Oost)Aleppo, heel Syrië, het gehele Midden Oosten en de duizenden brandhaarden elders op de wereld. Hoe komt dat zo? En belangrijker, had het voorkomen kunnen worden? Er zijn mensen die het een uitvloeisel vinden van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, zeg maar tussen …