Aurich & Sint Jan

Broeder Adrianus Actualiteit, Sint Jan

Het verband zal u in de loop van het verhaal wel duidelijk worden. Op een zaterdag, eind mei reisden een zestal broeders van loges uit Leeuwarden, verkleed als goochelaars –inclusief hoge hoed- af naar Aurich voor het bijwonen van het 91.Stiftungsfest der Johanisloge “Frisia zum Upstalsboom”. Het verband in de titel is u nu duidelijk!

Onze afspraak om ons bij aanhouding of anderszins voor te doen als goochelaars op weg naar een congres en ons uitdrukkelijk niet te doen kennen als vrijmetselaars, hoefden we niet na te komen dankzij de voortreffelijke rijkwaliteiten van onze hochwürdiger en ehrenfester broeder/chauffeur Romkes die ons in no-time ter plekke en ook weerom bracht.

Gaat het in Aurich anders dan bij ons? Ja!!!  Alleen de titulatuur al ten aanzien van de toegestroomde Brüder mit dem Groszen Ehrenzeichen und mit der Kapitel-Ehrenzeichen und der Winkel tragenden, benevens Provinzial- und Kapitelmeister und Ordenseniors.

Er was ook de Annahme van Br. Gustavo Soffner uit Brazilië, naast wie ik toevallig kwam te zitten. Ik rekende op een Inwijding, maar een Annahme is kennelijk iets anders. Geen inwijdingsrituaal, slechts een kleine greep daaruit. Later begreep ik dat deze broeder natuurlijk al in Brazilië ingewijd was en hier slechts als broeder aangenomen werd.

Voorts viel het christelijk karakter van de bijeenkomst op: gebeden werden afgewisseld met het zingen van geestelijke liederen als: Groszer Gott wir loben dich en later Das Kettenlied: “Brüder gebet Gott die Ehre” und so weiter.

Een belevenis, zeker ook de Tafelloge: Twee uur eten (Holländer Stangenspargel) en twee uur toespraken en Trinksprüche.

En dan nu St. Jan, de term Johannisloge, was u al opgevallen.. Onze zomer-sint-jan (de doper) niet te verwarren met de winter-sint-jan (de evangelist) was de schutspatroon van de Maltezer ridders of Johannieters, ook partroon van ziekenhuizen en kleermakers..

In een kapel in Laren worden (volgens overlevering)  de beenderen van Johannes de Doper bewaard. Alsof hij in Nederland gestorven is!

24 juni is de officiële geboortedag van onze Johannes. In tegenstelling tot andere heiligen (met uitzondering van Jezus) wordt niet zijn sterf- maar zijn geboortedag gevierd.

Zijn moeder Elisabeth was bij zijn geboorte al oud en zijn vader Zacharias werd letterlijk met stomheid geslagen toen hij hoorde dat zijn reeds opgedroogde vrouw zwanger was. Op J. ‘s geboortedag kon vader Z. pas weer spreken.

Let op: het is binnenkort weer zover: bij donder en bliksem wordt Johannes nog steeds aangeroepen.

Broeder Adrianus