Ander

Broeder Adrianus Actualiteit

Een woord(deel) dat we de laatste zes maanden voortdurend zijn tegengekomen. Voornamelijk in : Houd anderhalve meter afstand. En ook in de veilingwoorden: Eénmaal, andermaal, verkocht.

Het zal u duidelijk zijn: Ander betekent twee., maar pas op Anderhalf is dus niet 2½, maar 2 tot de helft, gezien vanaf 1, 1½, 2.

Dit is het telwoord ander (2), maar we kennen ook het bijvoeglijk naamwoord: de ander(e)  kant en natuurlijk het  zelfstandig naamwoord: de ander of een ander, dat is iedereen buiten jezelf, dat geldt voor iedereen, dus ook voor de ander voor wie jij weer de ander bent. De ander ben je dus zelf, want voor ieder ben jij de ander, vandaar ook: je suis Charlie. Je bent de ander, dus iedereen, zowel de goede als de kwade.. Het is maar vanaf welk standpunt je het bekijkt, je bent dader en slachtoffer., maar altijd een ander!

Een praktijkvoorbeeld: In de voor-Corona-tijd ontwaarde ik in een massa mensen eens mijn vriend Frans, ik drong mij door de massa en sloeg hem op de schouder, op dat moment zag ik dat het Frans niet was, maar een ander, ik excuseerde me en zei: “Sorry, ik dacht dat u een ander was. ”Waarop de man repliceerde: “Dat ben ik ook.”

Maar nu iets anders: met uw goedvinden: even over mijn leeservaringen van de afgelopen maand, tenminste als u dat wilt, geef me anders even  een seintje, dan hou ik er mee op, dan moet er wel een meerderheid zijn. Mijn “parels” vinden wel een andere weg.

-Eerste boek, een echt literair werk: Engelen van het duister van Jan Siebelink. Op de omslagsticker staat: “Het vervolg op Knielen op een bed violen”. Dat is hoogst merkwaardig. “Engelen”verscheen in 2001 en “Knielen”in 2005. Begrijpt u het? Inhoudelijk heeft de sticker gelijk, maar logisch? Als u een zwaar christelijk doorspekt boek verwacht: Jammer dan: Ik vind  het  nogal “hoerig” Goed geschreven, maar met teveel onnodige uitstapjes, maar toch niet zonde van je tijd.

-Het tweede boek [dat is dus een ander] komt meer onze richting uit: De Ring, de erfenis van de laatste tempelier. Van Jorge Molist. Op de voorkaft staat : “Historische thriller”.Ik zou er “eigentijdse” voor gezet hebben Spannende ontspanningslectuur!

De VM wordt slechts tweemaal (dat is wat anders dan andermaal), zijdelings  genoemd: op blz. 195:  :”…..grootvader Bonaplata, die regelmatig in kringen van vrijmetselaars en Rozenkruisers verkeerde…” en op blz.301 “…..zijn grootvader en jouw overgrootvader, die ook vrijmetselaars waren…..(dus: buiten dat ze tempelier waren).

-Eén van mijn zonen kwam thuis van vakantie en bracht voor me mee uit Redu (Waalse boekenstad) het vrijwel enige Nederlandstalige boekje dat er te vinden was: Francisco Ferrer, eene officieele sluipmoord op een vrijdenker van de hand van A. Bogaerts, uitgegeven door de Federatie der Vlaamsche Vrijdenkersbonden.

Nu had ik nooit van Francisco Ferrer gehoord (wel van Mel), maar na lezing (slechts 52 pagina’s)werd ik gegrepen door het vreselijk lot dat deze Spaanse vrijdenker en oprichter van de Escuela Moderna (Moderne School) heeft moeten ondergaan: Hij is zonder aanklacht, of eerlijk proces op valse voorwendselen ter dood gebracht zijn schuld stoelt op getuigen die menen, geloven, denken, hebben horen zeggen  enz. enz.

Spanje voerde begin 20e eeuw oorlog met Marokko over een mijnenkwestie en alle weerbare mannen moesten het leger in, dat weigerden ze en Ferrer werd gezien (zie bovenstaande vette tekst) als aanstichter van deze weigering en de stakingsgevolgen daarvan (terwijl hij nota bene in Engeland verbleef).

Zijn antiklerikale opvattingen brachten hem al eerder in moeilijkheden en hij ging in ballingschap in Parijs en gaf daar Spaanse les. Eén van zijn leerlingen een rijke weduwe was zo onder de indruk van de vrije gedachten van deze leraar, dat zij bij testament miljoenen francs naliet aan Ferrer, die het geld gebruikte voor het opzetten van bijna 150 Moderne (=Vrije) scholen in Spanje. Met name de klerus was dit een doorn in het oog: de kerk duldt geen vrije geesten.

De leuze van de dienstweigeraars (tegen de kapitalisten) was: “Wat wij niet bezitten verdedigen wij niet, wat gij bezit verdedigt het zelve.”

Wat niet uit het boekje blijkt is dat Ferrer (*1876) vrijmetselaar was Lid van de Catelaanse Vrijmetselaarsvereniging Veritat  te Barcelona, dit laatste heb ik van Wikipedia, dat ik onmiddellijk aangevuld heb met de titel van het onderhavige boekje. Anders denken en anders zijn kan dus leiden tot de dood. Bedenk dus dat ook u de ander kan zijn.

De winkelman zou zeggen: : “Anders nog iets? ”Nee, dank u!”. “Ja, toch”. Voor de geïnteresseerden: voor volgende maand staan er twee boeken op stapel met vaak VM er in voorkomend en ze gaan beide over schaken, nee, geen leerboeken, naar historische thrillers.

Broeder Adrianus.