Schaken

Broeder Adrianus Actualiteit

Gesteund door het aantal positieve reacties (1,0) op de uitdrukkelijke vraag in mijn vorige column, voel ik mij vrij voort te gaan met mijn vrijblijvende gebabbel over boeken en wat dies meer zij: deze maand dus schaken. Het is een werkwoord met minstens twee betekenissen: : De praktijk van het schaakspel, een denksport. : Het zonder overleg, onvrijwillig dus, meevoeren van …

Ander

Broeder Adrianus Actualiteit

Een woord(deel) dat we de laatste zes maanden voortdurend zijn tegengekomen. Voornamelijk in : Houd anderhalve meter afstand. En ook in de veilingwoorden: Eénmaal, andermaal, verkocht. Het zal u duidelijk zijn: Ander betekent twee., maar pas op Anderhalf is dus niet 2½, maar 2 tot de helft, gezien vanaf 1, 1½, 2. Dit is het telwoord ander (2), maar we …