Derde Allerhande

Broeder Adrianus Actualiteit

Logisch na (vorige maand) Ander Allerehande, volgt nu het derde voortkabbelend stukje: Allereerst:  over de H in HMCL heb ik mij verkeerd laten informeren. Ik heb niet bij de juiste zegslieden geïnformeerd. Broeder GBF (de opper-HMCL’er) hielp mij uit de droom: oorspronkelijk stond de ‘H’ voor ‘Huisvesting’. De formele naam luidt echter: Stichting Beheer Maçonniek Centrum Leeuwarden (SBMCL).  Op de …