De dukdalf als symbool

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Ik zie u raar opkijken bij deze titel: Vrijmetselaren kennen tientallen symbolen, meestal ontleend  aan de bouw. De dukdalf –een stevige paal  staande in vaarwater om vaartuigen aan af te meren- hoort daar niet bij. Voor deze column ben ik schatplichtig aan de profaan dr. Tjeu van de Berk, van wie ik een lezing voor het Hoofdkapittel der hoge graden …