Goede Vrijdag

Broeder Adrianus Actualiteit

Vandaag, Goede Vrijdag hebben we geen logebijeenkomst. Ik weet niet waarom het logebestuur deze avond vrijaf geeft. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de protestantse leden de gelegenheid te geven aan het Avondmaal in hun kerkelijke gemeente deel te kunnen nemen. Dat lijkt niet misplaatst.

Het is zeker niet om een avondje TEEVEE te kijken met o.a.: Flikken Maastricht; Gepest van 9 tot 5 (hoe verschrikkelijk ook) en/of Follow the money.

Ik laat de commerciële zenders maar even buiten beschouwing, daar kijk ik in ieder geval heel weinig naar en ik reken ook dit keer niet op een mooie gepaste Paasgedachte ((weder)opstanding).

Gisterenavond was er nog iets Goede Vrijdag-achtigs: The Passion (waarom die titel in het Engels moet???)  De charme van de uitvoering is dat de (lied)teksten allemaal in het Nederlands zijn! En mede daardoor redelijk verstaanbaar waren.

Een mooie rond-de-Paasdagen-uitzending.

Goede Vrijdag: Ik heb bijna elke week een goede vrijdag, een mooie logebijeenkomst met een ritueel of comparitie. Zo’n avond laat ik me niet graag afnemen. Misschien dat het logebestuur eens kan en wil nadenken over een zinvolle invulling van de Goede Vrijdag.

Gorde Paasdagen!

Broeder Adrianus