Wie doodde Goliath?

Broeder Adrianus Actualiteit

We zullen de vraag eerst taalkundig behandelen:  Deze zin kan twee dingen betekenen: eerst: wie heeft Goliath gedood –deze zin kan ook weer op twee manieren uitgelegd worden en dan zijn we bij de kern: Welke persoon is door Goliath gedood en Welke persoon  heeft de dood van Goliath op zijn geweten.

Taal is niet zo eenvoudig en stuit dan ook vaak op moeilijkheden, tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden: die drie woorden in de titel geven de stof voor deze  kleine  verhandeling. Maar genoeg taalkunde. U weet het antwoord al lang: Tien tegen één dat u DAVID zegt. We controleren het even in ons eerste  grote Licht:

In 1 Samuel 17 vers 49 lezen we: “Hij [= David] stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de FILISTIJN [=Goliath] zo hard tegen het hoofd dat de steen erin doordrong en de Filistijn voorover op de grond viel.”

De eenvoudige herdersjongen David had de reus Goliath overwonnen, weliswaar met Gods hulp, maar toch…

Tot zover klopt alles, maar verder lezend over onze jonge held (later bandiet en boef en koning) komen we bij 2 Samuel  21 vers 19:  “Toen men in Gob nogmaals met de Filistijnen slaags raakte, was het Elchanan, de zoon van Jaïr uit Betlehem, die zegevierde over Goliath uit Gat. De schacht van Goliaths lans leek wel op de balk van een weedgetouw.”

Wat is hier aan de hand? Elchanan betekent: God is genadig en Elchanan wordt in een artikel in Trouw: één van koning Davids helden genoemd. Held van of de held zelf, een mogelijke tegenstrijdigheid in de bijbel, waarover ik nog geen duidelijkheid heb verkregen.

Is Elchanan misschien een pseudoniem of bijnaam van David?

In ieder geval is niet alles wat het lijkt! Daarom moeten wij bij alles wat we beoordelen de realiteit in de gaten houden: Wat is het echt?  (Ver)oordeel dus niet te gauw. Blijf jezelf  en daarmee de  (=jouw) waarheid trouw.

Overigens over tegenstrijdigheden in de bijbel: lees eens:”Valsheid in geschrifte de gespleten pen van bijbelschrijvers” van de hand van Jacob Slavenburg, NB.: dit boek gaat alleen over het Nieuwe Testament, de David(Elchanan)-Goliat-kwestie wordt hierin dus niet behandeld.

U zult zeggen –na kezing dezes- : weinig tot geen maçonnieks in deze column. Klopt, maar dat kunt u zelf  veranderen door  deze column met de troffel der liefde in de hand te lezen…