Lijdenstijd

Broeder Adrianus Actualiteit

Pasen valt vroeg dit jaar, (1 en 2 april). Feest van de opstanding en ontluiking van de natuur. We gaan het voorjaar tegemoet, maar aan al dit vreugdevols gaat een nare tijd vooraf: de lijdenstijd, ook wel 40-dagentijd (Quadragesima) of vastentijd genoemd. Door het zuur naar het zoet, hoewel aan de vastentijd (wat onthouden we ons trouwens? Lekkere vis i.p.v. taai vlees?) gaat het feest carnaval vooraf. Eindigend met Aswoensdag (Meer dan stof en as zijn we niet).

In vroeger jaren werd in de vastentijd niet gesnoept, alles wat je dienaangaande kreeg verdween in het vastentrommeltje. Je vastte dus niet, maar stelde je geneugten alleen maar uit tot betere tijden. Lijkt licht hypocriet, maar ieder kind deed het, zo leerden (?) we wat vasten en onthouding was.

In die tijd dachten we dat we er goed aan deden, we kenden de wereld nog niet zoals die vandaag de dag bij ons binnenkomt.

Ons vasten was meer voor de show (alsof God dat niet door had), maar vandaag denken we er anders over: we geven doorlopend aan Unicef en Save the Children, zoals we een doorlopende reis- en annuleringsverzekering hebben. Ons goeddoen gaat automatisch en die paar euro per maand merken we niet, we stellen onze geneugten niet meer uit tot na de vasten, we kennen weinig maat meer en toch: het lijden is de wereld nog niet uit. Ook vrijmetselaren zien de noden in de wereld en gedragen zich daar naar.

Radio en televisie (ik ben niet van twitter, facebook en instagram) confronteren ons dagelijks met de gruwelijkste feiten, toch duurde die lijdenstijd maar 40 dagen!

Maar onze betere wereld die we verwachten en waar we daadwerkelijk aan werken (!) is er nog niet, tot zolang kunnen we niet werkeloos toezien hoe de mensheid zichzelf te gronde richt, uithongerd en verwaarloosd.

Trump vergeet dat alle Amerikanen eens (economische) vluchtelingen waren die hun eigen betere wereld stichtten. Laten wij meewerken aan die bouw. We kunnen in het (ma├žonnieke) Westen ons doen kennen als vrijmetselaren, bouwers aan, liefst van, een betere wereld.