De Taal van Adam en Eva

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Misschien heeft u het zich nog nooit afgevraagd, maar ik wel: hoe communiceerden Adam en Eva in het Paradijs? Kenden ze een klank- of gebarentaal? In ieder geval een klanktaal want in Genesis 2 staat geschreven dat God tot de mens sprak: “Je mag eten van alle bomen in de tuin” enz. Adam kon God dus verstaan en begrijpen, hij beschikte over taal waarin hij kon denken en even verder in hetzelfde boek brengt God de dieren tot Adam om te zien hoe die ze noemen zou. Adam gaf dus namen aan alle dieren, hij kon dus denken in taal en namen geven, = woorden maken. Aan het eind van het hoofdstuk staat nadat God een vrouw had gemaakt: “Toen zei de mens: eindelijk een mens als ik” enz.

Weer een hoofdstuk verder komt de sprekende slang op de proppen: Eva kan dan ook al spreken: “De vrouw antwoordde:…”. God spreekt na afloop tot beiden. Taal moet er dus geweest zijn vanaf de schepping’, dus van God gegeven.

Maçonniek gezien: Thoth was volgens de Egyptenaren de schepper van taal. Ook de Babyloniërs en Hindoes nemen aan dat hun goden de scheppers van taal zijn. Nu weten we nog niet welke taal de eerste mensen spraken. Wel dat God niet tevreden is, hij heeft spijt van de schepping van de mens, inclusief zijn talig denkvermogen: Hij zendt eerst een grote vloed en daarna brengt hij een grote spraakverwarring te weeg tijdens de torenbouw van Babel.

Sinds die tijd is het mis met de taal en de wereld, want niet alleen religies, maar ook taalverschillen zijn bronnen van strijd in de wereld, soms gaan ze samen zoals in Noord Ierland, maar ook de Basken en Catelanen hebben er weet van. Sport mag dan verbroederen, taal doet soms verloederen.

We hebben lang weer naar taaleenheid gezocht. Maar zelfs Esperanto had maar beperkt succes. We blijven ons liever onderscheiden van anderen door onze eigen taal. Dat hoeft geen probleem te zijn als we maar beseffen dat we ondanks dat we verschillend zijn en denken, toch allemaal hetzelfde willen: Een betere wereld voor iedereen ongeacht zijn taal of religie. Stel u open, ja zelfs uw grenzen, zodat allen één worden, welke taal of spraak we ook hanteren. Eenheid in verscheidenheid. KH2018 kan daar een bijdrage aan leveren. Hoe? Denk daar, maar niet te lang, eens over na.