Wereldverbeteraars

Broeder Adrianus Actualiteit

Hieronder reken ik niet de vrijmetselaars en zeker niet mijzelf, maar mensen als Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Nelson Mandela.

Zo tegen het einde van een jaar en met een nieuw voor de boeg, denk je wel eens na over wat er in de wereld, dat is op aarde, nog te verbeteren valt: en dat is heel wat: we verspillen nog steeds te veel water, grond en lucht.

Ik zal u de details besparen, maar ik denk aan: Klimaat, Oorlogen en Vluchtelingen, om er een paar te noemen, u mag deze korte lijst naar hartenlust aanvullen, maar alleen signaleren is niet genoeg, dat is slechts een begin. Maar het moet eens en ergens beginnen!

Heeft u dat gevoel ook? Dat is prima, maar ook alleen gevoel is niet genoeg, de redelijke mens is uitgerust met een gezond verstand, dat moet je op de problemen loslaten, liefst gevoed door gevoel.

Kom ik met praktische oplossingen? Kom nou, wie denkt je dat ik ben? Mijn naamgenoot de Nederlandse paus Adianus, was weliswaar in staat de aflaathandel stop te zetten en het luxueuze leventje van de voorgaande pausen niet te continueren, maar te versoberen –hij ontsloeg al het overbodige keukenpersoneel, hij was tenslotte van de gestampte pot- en ook alle kostbare luxe zette hij op een zijspoor. Een soort Franciscus avant la lettre.

Maar ik dwaal af: vroeger had je de Bond Zonder Naam, niet te verwarren met de muziekgroep BZN. Deze bond had als slogan: Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze zinspreuk is ook vrijmetselaars niet vreemd, ook zij werken aan een betere wereld die begint met zelfverbetering.

Het illustere hier boven in de eerste zin genoemde driertal had dus vrijmetselaar kunnen zijn, ware het niet dat ze geen tijd wilden verspillen aan ALV’s en andere bijkomstige –maar voor ons o zo nuttige- zaken. Zij deden iets!

Laten lichtende voorbeelden niet in de schaduw komen te staan van onze kleine besognes.

Groots en meeslepend zouden wij moeten kunnen leven, we hebben er de werktuigen voor, de bij te dragen steentjes zullen niet aan te slepen zijn!

Ik wens u een gezond en werkend 2018.

Broeder Adrianus