Wereldverbeteraars

Broeder Adrianus Actualiteit

Hieronder reken ik niet de vrijmetselaars en zeker niet mijzelf, maar mensen als Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Zo tegen het einde van een jaar en met een nieuw voor de boeg, denk je wel eens na over wat er in de wereld, dat is op aarde, nog te verbeteren valt: en dat is heel wat: we …