Wilhelmus

Broeder Adrianus Actualiteit

Het ligt in de bedoeling van de nieuwe regering ons “volkslied” weer nieuw leven in te blazen via de basisschool. Enige kanttekeningen: “Volkslied” heb ik tussen aanhalingstekens gezet omdat de tekst van het lied het volk (dat is iedere inwoner van ons land) nauwelijks iets zegt, de woorden worden sporadisch ge- of herkend. Als de melodie van dit lied gespeeld …