Ken U zelven

Broeder Adrianus vrijmetselarij

Staat er boven de poort van onze tempel c.q. werkplaats en ook ons lijfblad had deze naam, dat nu ‘De Vrijmetselaar’ heet. Kennelijk een belangrijke spreuk! Maar kunnen wij onszelf kennen? Want wie zijn wij metselaren die voortdurend werken aan onze verbetering, we zijn dus veranderende wezens. Maar terug naar de eerste vraag: Kunnen wij onszelf kennen? want wij zijn …